แคมเปญ KTC ช้อปเฮ เปย์คุ้ม ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นเฟส) มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นเฟส) แลกรับเครดิตเงินคืน 18% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนน #KTCFOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป วันนี้ – 30 ต.ค.65

156

แคมเปญ KTC ช้อปเฮ เปย์คุ้ม ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นเฟส) มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นเฟส) แลกรับเครดิตเงินคืน 18% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนน #KTCFOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป วันนี้ – 30 ต.ค.65

คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา และ คุณณัฐสิทธิ์ สุนทราณู เปิดแคมเปญ KTC ช้อปเฮ เปย์คุ้ม ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นเฟส) มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นเฟส) แลกรับเครดิตเงินคืน 18% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนน #KTCFOREVER เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป วันนี้ – 30 ต.ค.65 โดยมี คุณพรเทพ อรรถกิจไพศาล , คุณวีรโชติ ถิรวายามกุล , คุณสรชัช ศรีลมูล , คุณอรรถพล ชุ่มมะโน ร่วมงาน ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นเฟส)

75ab27c537fd2009d53416942e6b9adb.jpg

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1.คุณอรรถพล ชุ่มมะโน ผู้ช่วยผู้จัดการ การตลาดบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. คุณสรชัช ศรีลมูล ผู้จัดการอาวุโส การตลาดบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. คุณณัฐสิทธิ์ สุนทราณู ผู้อำนวยการ การตลาดบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4. คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฎิบัติการสาขาเขตภาคเหนือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
5. คุณพรเทพ อรรถกิจไพศาล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
6. คุณวีรโชติ ถิรวายามกุล ผู้จัดการอาวุโส แผนกการตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ
ยุวดี แสงประสิทธิ์ (หญิง)
แผนกการประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์การตลาดสาขา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่