เอไอเอส เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ พื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมดูแลเครือข่ายสื่อสารในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง 

48

เอไอเอส เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ พื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมดูแลเครือข่ายสื่อสารในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง 

40478675066f23cb6612cf099e16ed2a.jpg

f7868f6670b8719804684ab63bfcd2b1.jpg

23 สิงหาคม 2565: นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม จนถึงปัจจุบัน เอไอเอส มีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้เตรียมความพร้อม ดังนี้

1. ด้านสัญญาณเครือข่าย มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน อาทิ การป้องกันสถานีฐาน ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วม โดยการยกระดับความสูงของอุปกรณ์ ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมเตรียมระบบไฟสำรอง น้ำมันและการส่งกำลังบำรุง ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง พร้อมจัดทีมวิศวกร stand by ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สัญญาณเครือข่าย พร้อมติดต่อสื่อสารได้อย่างดีที่สุด

2. ทีมงานพนักงานอุ่นใจอาสา ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดน่าน, พะเยา, ลำปาง, สุโขทัย ล่าสุดเข้ามอบน้ำดื่มต่อ พลตรีอำนาจ ศรีมาก รองแม่ทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.36 จังหวัดเพชรบูรณ์, มทบ.37 จังหวัดเชียงราย และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเบื้องต้นได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวนรวม 12,000 ขวด ต่อ เพื่อนำไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่

3. ด้านความสะดวกของการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง เอไอเอส ดำเนินการขยายระยะเวลาชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ารายเดือน และลูกค้า AIS Fibre พร้อมกับขยายเวลาการใช้งานให้กับลูกค้าระบบเติมเงิน โดยลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว จะได้รับ SMS ยืนยัน โดยไม่ต้องลงทะเบียน

7cf28be125b36e792b7aa1debebfeb23.jpg

56953c05e4bbcd5d3d8d3113a76ce873.jpg

เอไอเอส มีความห่วงใยในสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ อย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

88e563474a46d5d2ff69cbac641a5ccc.jpg
47a342daa977233077a72a4b5c75eef8.jpg
ebb43aaa9116f57ac821df616d0293ed.jpg
e50d52d29402f98238ae9d7ec220ed78.jpg
6ae8320c5c4c1d54ea6767daeba7ee2e.jpg
e31feeeef4a0ac616f2c1c774e4d60be.jpg

 

Facebook Comments