กองทัพไทย แจง! กรณีบรรจุอดีตทหารหญิงเข้ารับราชการในสังกัด ถูกต้องตามระเบียบ ไม่มีการเรียกรับเงิน-ผลประโยชน์ใดๆ

138

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 65 พลโท ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็น การบรรจุเข้ารับราชการทหารและการช่วยราชการ ของอดีตทหารหญิง ที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าอดีตทหารหญิงได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหาร ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อปี พ.ศ. 2561 อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน กองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันว่า การบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยนั้น ไม่มีการเรียกรับเงิน หรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น

ส่วนกรณีที่ไปช่วยราชการนั้น เป็นไปตามระเบียบการช่วยราชการ โดยเมื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอกขอมาและต้นสังกัดได้พิจารณาเห็นความจำเป็นก็สามารถให้ไปช่วยราชการได้

Facebook Comments