ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ชวนส่วนราชการ เลือก “ลำไยสด” เป็นอาหารว่างการประชุม ช่วยเกษตรกร

184

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนส่วนราชการ เลือก “ลำไยสด” เป็นอาหารว่างการประชุมหรือกิจกรรม หวังช่วยเกษตรกรจากสถานการณ์ผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดจำนวนมาก และราคามีแนวโน้มลดลง

วันนี้ (17 ส.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า จากสถานการณ์ลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับราคาลำไยมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนทางด้านราคา นั้น

จึงขอเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอทุกอำเภอ พิจารณาเลือก “ลำไยสด” เป็นอาหารว่างในการจัดประชุมหรือกิจกรรม ตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกรและกระจายผลผลิตลำไยออกสู่ท้องตลาด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่