ม.แม่โจ้ จัด “กลัดเข็มผูกไท ร้อยดวงใจ ช่อใหม่อินทนิล” สร้างความภาคภูมิใจให้ นศ.

69

ม.แม่โจ้ จัด “กลัดเข็มผูกไท ร้อยดวงใจ ช่อใหม่อินทนิล” สร้างความภาคภูมิใจให้ นศ.

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร. บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและความหมายของตราประจำมหาวิทยาลัย โครงการมอบสัญลักษณ์นักศึกษา ประจำปี 2565 กิจกรรม “กลัดเข็มผูกไท ร้อยดวงใจ ช่อใหม่อินทนิล” โดยมีนายชาคร อุปละ นายกองค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี
กล่าวมอบสัญลักษณ์นักศึกษาใหม่ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการ โดย องค์กรนักศึกษา ภายใต้การดูแลของกองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของเครื่องแบบและสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีและมอบสัญลักษณ์ให้กับนักศึกษาแต่ละคณะ แต่ละวิทยาลัย ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ประทับใจ

a6ac15a865ca4f5a3c2b3d26980e6fc8.jpg
9842a8acb7749e92f84512ccb61377d8.jpg
df9e7b787ee056c94d68cfd89d2be08c.jpg
5d5bee05eb4b7f6490292ee518a6e6ca.jpg
2cd1626d5bf56bf114cf84d4b516d5bb.jpg
b7b93f9a87b6c546c5c69ed6f1658598.jpg
3abac89fd889f79120f758fde9d5846a.jpg
2970981e6149c488052c763621a4c695.jpg5f33030286795fad5e8d8be581f22c26.jpg
f0b81d358d2fc334f0bcfd618c0d3fef.jpg
9e470baed256a511bed6608e13f57600.jpg
b27e113d8dae2dcafef255d4711fdfd3.jpg
51e5ae2c7890e8906e1fb4a48a3aec47.jpg
52859ae944b7a124bf97adb2ab5ac194.jpg
e348181a72fc7c1b881006f989e3c3b7.jpg
41bee84fb8f4111b73676f9970d9a0e6.jpg
0149baa3c662e69d01b94e6278adc7f6.jpg
………………..
#MJU #แม่โจ้ #มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต
#MaejoUniversity #NextNormal #NewEra
#ติดตามกิจกรรมดีๆทุกช่องทาง?
————————–
Facebook : https://www.facebook.com/MJUChiangmai
Instagram : instagram.com/maejouniversity/
Line official : https://lin.ee/vfvuXKX
YouTube : youtube.com/c/MAEJOUNIVERSITY
Tikkok : https://www.tiktok.com/@maejouniversity2477
Blockdit : https://www.blockdit.com/pages/60f5898725e29f0ef1bbd80d
Twitter : https://twitter.com/UniversityMaejo
ISSUU : https://issuu.com/prmju

Facebook Comments