Home ข่าวทั่วไทย กฎหมายใหม่ ตำรวจจราจร ยึดใบขับขี่ไม่ได้ เริ่มใช้ 20 ก.ย. 2562

กฎหมายใหม่ ตำรวจจราจร ยึดใบขับขี่ไม่ได้ เริ่มใช้ 20 ก.ย. 2562

-

กฎหมายใหม่ ตำรวจจราจร ยึดใบขับขี่ไม่ได้
เริ่มใช้ 20 กันยายน 2562

พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ถูกเผยแพร่จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โดยมีเนื้อหาสำคัญอยู่ในมาตรา 31/1 ว่า
“ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ”
“ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”
ดังนั้น ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบขับขี่ สามารถออกใบสั่งได้ แต่จะไม่สามารถยืดใบขับขี่ได้
ประชาชนสามารถใช้ใบขับขี่ดิจิตอล จากกรมการขนส่งทางบกได้
สามารถโหลดใช้งานในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทั้ง แอนดรอย และ ไอโฟน โดยค้นหาจากคำว่า DLT QR LICENCE

ข่าวและข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก

Must Read

ดอยอินทนนท์ สุดคึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวเย็นช่วงหยุดยาว วันเดียวนักท่องเที่ยวทะลุครึ่งหมื่น

ดอยอินทนนท์ สุดคึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวเย็นช่วงหยุดยาว วันเดียวนักท่องเที่ยวทะลุครึ่งหมื่น วันที่ 24 ตุลาคม 2563 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่บริเวณกิ่วแม่ปาน 10 องศาเซลเซียส ยอดดอย 12 องศาเซลเซียส และบริเวณที่ทำการอุทยานฯ 16 องศาเซลเซียส โดยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้เปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดวันปิยมหาราช และเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง...
error: Alert: Content is protected !!