(มีคลิป Video) มูลนิธิดอยเวียงแก้ว เผยคลิป “ครูบาบุญชุ่ม” หายจากอาพาธแล้ว พร้อมกล่าวคำสนทนาและอำนวยพรแก่สาธุชน 5 ภาษา

700

มูลนิธิดอยเวียงแก้ว เผยแพร่ภาพ “ครูบาบุญชุ่ม” หายจากอาพาธแล้ว พร้อมกล่าวคำสนทนาและอำนวยพรแก่สาธุชน 5 ภาษา

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เฟซบุ๊ก “” ได้เผยแพร่คลิประบุว่า ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นภิกษุอาพาธ ในพระบรมราชานุเคราะห์ กล่าวคำสนทนาและอำนวยพรแก่สาธุชน 5 ภาษา (ไทยกลาง ไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยยอง และภาษาภูฏาน)