ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอโซนเหนือ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย

296

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอโซนเหนือ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย

วันที่ 13 ส.ค. 65 เวลา 10.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 12 ส.ค.65 ที่ผ่านมา พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านสันป่าไหน หมู่ 9 ต.เวียง อ.ฝาง โรงเรียนรังษีวิทยา และตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำแม่ใจ บริเวณ ฝายแม่ใจลูกที่ 6 บ้านใหม่ชยาราม หมู่ที่ 19 ต.เวียง โดยในพื้นที่อำเภอฝาง มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 8 ตำบล จำนวน 60 หมู่บ้าน

จากนั้น เวลา 13.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์ฯ ในพื้นที่อำเภอแม่อาย รับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่ประสบภัยฯ ที่ตำบลแม่สาว พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย ที่หย่อมบ้านหมอกเปา และหย่อมบ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 10 ต.แม่สาว อ.แม่อาย โดยในพื้นที่อำเภอแม่อาย มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 7 ตำบล จำนวน 71หมู่บ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า พายุ “มู่หลาน” ส่งผลให้ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันและป่าไหลหลาก ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จากการสำรวจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 7 อำเภอ 25 ตำบล 98 หมู่บ้าน โดยอำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดเบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว และจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เตรียมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแต่ละแห่งต่อไป พร้อมกันนี้ขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยและขอให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติตลอดทั้งช่วงฤดูฝนนี้ ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมและประสานงานกับทุกหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

Facebook Comments