เชียงใหม่ พร้อมจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 1,000 คน จาก 21 เขตเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 16-31 ส.ค. 65

846

เชียงใหม่ พร้อมจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 1,000 คน จาก 21 เขตเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 16-31 ส.ค. 65 เชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือน

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 65 ที่ห้องแสดง NBT เชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็น “ความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2565 โดยมี นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการแถลงข่าว และมีนายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับผู้แถลงข่าวและสื่อมวลชน

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมเอเปคซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้น จะมีการประชุมเกิดขึ้นกว่า 100 ประชุม ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ ได้เลือกให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ด้วยเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสถานที่ ที่พัก การบริการ รวมถึงการคมนาคม โดยจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 1,000 คน จาก 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งการประชุมเอเปคจะเป็นหนึ่งกลไกที่จะทำให้เกิดความร่วมมือในมิติด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ โดยคาดว่าจะเกิดมูลค่าผลผลิตมวลรวมตลอดการประชุมเอเปคกว่า 1,000 ล้านบาท และการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมฯ ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังสถานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดประชุมนานาชาติอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป

โดยภายในงานการประชุมฯ จะได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีของเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 2,000 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะได้มีการคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP Premium ของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ เครื่องเงิน เครื่องเขิน ร่มบ่อสร้าง เครื่องจักสาน ไม้แกะสลัก มาจัดแสดง จำหน่าย และจัดสาธิตจากผู้ประกอบการ เพื่อเผยแพร่งานหัตกรรมท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของล้านนาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ในส่วนของการพิจารณาเลือกพื้นที่ศึกษาดูงานของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ นั้น นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้มีการเลือกพื้นที่ศึกษาดูงาน 2 แห่งด้วยกัน คือ Elephant POO POO Paper Park แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อศึกษาดูงานการทำกระดาษจากมูลช้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Sustainable Tourism และอีกพื้นที่ คือ KALM Village แหล่งท่องเที่ยวสะท้อนวัฒนธรรม หัตถศิลป์งานฝีมือผสมผสาน Art-Crafts-Culture ตามแนวคิด BCG Economy เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ททท. ยังได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ราคาพิเศษ สำหรับผู้ติดตามผู้เข้าร่วมประชุมฯ แบบ Online Pre-Booking อีกด้วย

ในด้านความร่วมมือของภาคเอกชน ต่อการจัดประชุมฯ นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาคเอกชนเชียงใหม่ มีความพร้อมที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ  โดยมองว่าการประชุมฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นภาคธุรกิจด้าน MICE ในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดกระจายรายได้ และเกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ รวมถึงกลุ่ม SMEs ทั้งยังจะช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตที่อบอุ่นงดงาม เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

Facebook Comments