เทศบาลนครเชียงใหม่ จับตาสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำปิงอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับสถานการณ์

1168

เทศบาลนครเชียงใหม่ จับตาสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำปิงอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับสถานการณ์

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายวิษณุ จักษุธารา หัวหน้าแขวงกาวิละ นายประยูร วรรณราช หัวหน้าแขวงเม็งราย นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำในลำน้ำปิง บริเวณสะพานนวรัฐ และประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด เพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากระดับน้ำบริเวณสถานีตรวจวัดต้นน้ำใน อ.เชียงดาว และ อ.แม่แตง มีระดับสูงขึ้น
2c211a09009fa77ff65d485db663b7bb.jpg
-จากการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้รับแจ้งจากชลประทานเชียงใหม่ว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงขณะนี้ ที่สถานีวัด P.1 เชิงสะพานนวรัฐ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 298.60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (เวลา 17.00 น.)
ซึ่งประตูระบายน้ำท่าวังตาล มีศักยภาพสามารถระบายน้ำได้ถึง 484 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (เปิดประตูน้ำจำนวน 3 บาน)
ดังนั้น จึงยังสามารถรับมือกับปริมาณน้ำได้ หากไม่มีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องอีก โดยปริมาณน้ำจะยังอยู่ในตลิ่งไม่เอ่อท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระดับระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง การเตรียมปิดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำปิงทะลักล้นท่อระบายน้ำ และ จัดเตรียมกระสอบทรายสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนก แต่ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงที หากเกิดภาวะฉุกเฉิน
c996cf38489dab00a45dede282c3aa6e.jpg
6f112f3ce1c63a602f7fdd57536e25d6.jpg
9866da0df9fb19cbe891e10ebce78bbf.jpg9e67f8b2cf6019355caeddafa4e3d28c.jpg