น้ำจากแม่น้ำปิง​-น้ำแม่แตง หลากท่วม​ อ.แม่แตง​ ใน 3 ตำบล หน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือ

2234

น้ำจากแม่น้ำปิง​-น้ำแม่แตง หลากท่วม​ อ.แม่แตง​ ใน 3 ตำบล หน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือ

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 อำเภอแม่แตง​ รายงานสถานการณ์น้ำและผลกระทบความเสียหาย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยบ้านเรือน​ ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบ รวม​ 3 ตำบล​ ได้แก่​ ตำบลกื้ดช้าง ได้รับผลกระทบจากน้ำแม่แตง​ โดย​ บ้านแม่ตะมาน ม.2 ต.กื้ดช้าง ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำแตงล้นตะลิ่ง จำนวน 7 ครัวเรือน​ ประชาชน​ 25 คน ได้ดำเนินการช่วยเหลือขนของขึ้นที่สูง​ มอบถูงยังชีพ ข้าวกล่อง,น้ำดื่ม ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้แจ้งเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังระดับน้ำ​ ทั้งนี้ที่สะพานบ้านเมืองกื้ด ระดับน้ำเวลา 11.10 น.​ มีระดับน้ำอยู่ที่ 3.10 ซม. ลดลงจากเดิม 60 ซม.

d93adc7a71c488e80e1a4c9baed8a175.jpg

ตำบลอินทขิล ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำปิง​ บ้านแม่ทะลาย ม.14 ได้รับผลกระทบจากน้ำปิงล้นตลิ่ง โรงเพาะชำกล้าพันธุ์ไม้ จำนวน 7 โรงเรือน กล้าไม้ถูกน้ำพัดสูญหาย ประมาณ ไม่ต่ำกว่า 50,000 กล้า​ บ้านทับเดื่อ ม.9 ได้รับผลกระทบน้ำปิงล้นตลิ่ง จำนวน 13 ครัวเรือน ประชาชน 40 คน​ ทำการช่วยเหลือขนของขึ้นที่สูง,มอบถูงยังชีพ ข้าวกล่อง,น้ำดื่ม ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้แจ้งเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังระดับน้ำ​ ซึ่งระดับน้ำปิงเมื่อเวลา​ 10.00​ น. เริ่มลดลง

078d05114a139f03dab8206e216226f1.jpg

ตำบลบ้านเป้า ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำปิง ที่บ้านสบเลิม ม.3 ได้รับผลกระทบน้ำปิงล้นตลิ่ง จำนวน 11 ครัวเรือน ประชาชน 21 ราย บ้านเป้า ม.4 ได้รับผลกระทบน้ำปิงล้นตลิ่ง น้ำเข้าบ้านเรือน จำนวน 35 ครัวเรือน ประชาชน 124 ราย และบ้านก๊างหงษ์ ม.6 ได้รับผลกระทบน้ำปิงล้นตลิ่ง น้ำเข้าบ้านเรือน จำนวน 15ครัวเรือน​ ประชาชน 60 ราย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร​ เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือกันขนของขึ้นที่สูง, กำนัน​ ผู้ใหญ่​บ้านฯ​ อบต.บ้านเป้า ช่วยกันทำข้าวกล่อง,น้ำดื่ม ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้แจ้งเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังระดับน้ำ​ ระดับน้ำปิง เริ่มลดลง​ เมื่อเวลา​ 11.00​ น.

984f5ae8184694bdf83412c50d406e32.jpg742d2c7e6da29d339d251c95ff93e0f8.jpg
8793facc9d520e6fdba5d3083a87d4a5.jpg
c0ce5b436396de62652631184a4a797f.jpg
1207201c66dccfb5c8315e27cbee4e98.jpg
877062cdff85ae2b1b870fb7de39b735.jpg

Facebook Comments