ม.แม่โจ้ จัด ประกวดคลิปทำอาหาร “MJU Green & Clean Food” เมนูรักษ์โลก สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

173

ม.แม่โจ้ จัด ประกวดคลิปทำอาหาร “MJU Green & Clean Food” เมนูรักษ์โลก สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จัดการประกวดคลิปทำอาหาร ภายใต้หัวข้อ “MJU Green & Clean Food” เมนูรักษ์โลก สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอผ่านการเล่าเรื่อง “อาหาร” โดยนำเสนอเป็นคลิปวีดีโอผ่านการเล่าเรื่อง “อาหาร” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมขับเคลื่อนยุทศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 บาท โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลดังนี้

• รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
• รางวัล Popular Vote (จากยอด view ใน youtube) ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

b15daee8d00b05b5e5f8991565f89e3e.png

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตามรายละเอียดดังนี้
– คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการถ่ายทำ และเทคนิคการนำเสนอ และไม่เคยเผยแพร่ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
– ผู้ส่งผลงาน 1 ราย สามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้น เท่านั้น
– ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280×720) เป็นไฟล์ประเภท .mp4
– ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
– ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานโดยบันทึกเป็น VDO Clip และ Upload ผ่าน youtube.com โดยใส่ชื่อคลิป พร้อมติด #MJUgreenandcleanfood จากนั้นส่ง URL Link พร้อมชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเขียนอธิบายแนวคิดการนำเสนอมาสั้นๆ ไม่เกิน 5 บรรทัด

ส่งผลงานมาที่ prmaejo@gmaejo.mju.ac.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ >>> https://pr.mju.ac.th/wtms_newsAdminPageDetail.aspx?nID=25829
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 3016-18

5d097b879df53f2156a021521277625e.png