Home ข่าวทั่วไทย กั๊กดีนัก ถูกปรับรู้ไหม! วางของกันที่จอดรถมีความผิด มีสิทธิ โดนปรับได้

กั๊กดีนัก ถูกปรับรู้ไหม! วางของกันที่จอดรถมีความผิด มีสิทธิ โดนปรับได้

-

กั๊กดีนัก ถูกปรับรู้ไหม! วางของกันที่จอดรถมีความผิด มีสิทธิ์โดนปรับได้

     การวางของกันที่จอดรถ มีความผิดตาม มาตรา19 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งระบุว่า
“ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร”
     และ “ถนน” ตาม พ.ร.บ.นี้ หมายความถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือ “ถนนส่วนบุคคล” ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

Must Read

โฆษก ศบค. เตือนประชาชนใน 10 จังหวัด ติดชายแดนเมียนมา คุมเข้มเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19

โฆษก ศบค. เตือนประชาชนใน 10 จังหวัด ติดชายแดนเมียนมา คุมเข้มเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โฆษก ศบค. เผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ของเมียนมา ว่ตัวเลขผู้ป่วยรวมของเมียนมาทะลุหนึ่งหมื่นรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสถานการณ์ของเมียนมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ตามขอบของประเทศในส่วนที่ติดกับบังคลาเทศและอินเดีย ต่อมาต้นเดือนถึงกลางเดือนกันยายนเริ่มผู้ติดเชื้อที่ใจกลางของประเทศ และช่วงกลางเดือนกันยายนถึงปลายเดือนกันยายน มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นและมีผู้เสียชีวิตที่กรุงย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจของเมียนมา ทั้งนี้ ขอบแนวชายแดนของเมียนมามีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทยรวม 10...
error: Alert: Content is protected !!