ประกันสังคม เชิญชวนคุณแม่ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ตรวจเต้านม มะเร็งปากมดลูกฟรี ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว

669

เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คุณแม่ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ตรวจสุขภาพเต้านมและมะเร็งปาดมดลูก ฟรี! เพียงแสดงบัตรประชาชน เพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขหลักเกณฑ์
1 .คุณแม่เป็นผู้ประกันตน ม.33/ม.39 ที่มีสิทธิเจ็บป่วย
2. สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม
3. สถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการประกันสังคม
4. สถานพยาบาลที่ทำข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear เพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่
– อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูกได้อย่างรวดเร็ว
– อายุตั้งแต่ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear

ตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
– อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments