แพทย์แนะงดมีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ลดการระบาดโรคฝีดาษวานร

62

แพทย์แนะงดมีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ลดการระบาดโรคฝีดาษวานร

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 65 ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี กรรมการแพทยสภา กล่าวถึง สถานการณ์โรคฝีดาษวานรในไทยว่า ยังไม่น่ากังวล แต่ที่น่ากังวล คือไม่อยากให้โรคฝีดาษวานรกลายเป็นโรคประจำถิ่นในประเทศไทย ดังนั้นต้องควบคุมไม่ให้มีผู้ป่วยติดเชื้อไปมากกว่านี้ ซึ่งโรคฝีดาษวานร สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนและจากสัตว์สู่คนได้ โดยเฉพาะในพวกสัตว์ฟัดแทะ เช่น ลิง กระต่าย หนู ซึ่งหากควบคุมไม่ได้อาจกลายเป็นโรคประจำถิ่นโดยปริยาย

ขณะที่ สถานการณ์โรคฝีดาษวานรทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 2565 ผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 28,000 ราย พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 83 ประเทศ โดยพื้นที่การแพร่ระบาดส่วนใหญ่พบอยู่ในแถบทวีปยุโรป

ส่วนการเฝ้าระวังขณะนี้แนะนำให้งดมีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ในกลุ่มชายรักชาย หรือบุคลลที่ไม่รู้จักภายใน 21 วัน เนื่องจากเป็นระยะแพร่เชื้อ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรป เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พบตัวเลขการติดเชื้อโรคฝีดาษวานรวันละเกือบสองหมื่นคน พร้อมย้ำโรคฝีดาษวานรถึงไม่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่หากมีสารคัดหลั่งหรือหนองจากแผลพุพองก็สามารถติดเชื้อได้ง่าย

นอกจากนี้ โรคฝีดาษวานรจะไม่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต แต่หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น มะเร็ง หรือผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เชื้อนี้อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการเสียชีวิตได้

สำหรับการป้องกันตนเอง ขอให้ประชาชนหมั่นล้างมือให้สะอาด ล้างสเปรย์แอกกอฮอลล์ รวมถึงขอผู้ประกอบการโรงแรมที่มีชาวต่างชาติมาพักควรทำความสะอาดที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคได้

Facebook Comments