ทุ่มงบ 200 ล้าน ดันราคาลำไยช่วยชาวสวนฟื้นตัว หลังผลผลิตตกต่ำ จนชาวสวนเดือดร้อน

599

ทุ่มงบ 200 ล้าน ฉุดราคาลำไยช่วยชาวสวนฟื้นตัว หลังผลผลิตตกต่ำ จนชาวสวนเดือดร้อน

วันที่ 6 ส.ค. 65 รายงานข่าวแจ้งว่า จากสถานการณ์ ปัญหาราคาลำไยตกต่ำจนถึงขั้นที่ชาวสวนยอมปล่อยผลผลิตให้เน่าเสียคาต้นและขายต้นลำไยไปทำฟืน เพราะเก็บผลผลิตไปขายก็ไม่คุ้มต้นทุนที่ลงไป สาเหตุมาจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในปีนี้ ขณะที่โรงงานรับซื้อลำไยอบแห้งชะลอการรับซื้อ เนื่องจากสต๊อกปีที่แล้วยังค้างโกดังอีกจำนวนมาก

blank

โดยล่าสุด นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ เชียงราย ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือชาวสวนลำไย ระบุปีนี้ผลผลิตลำไยออกมากกว่าปีก่อน 6 เปอร์เซ็นต์ ราคาลำไยสดช่อเกรดส่งออกดีกว่าปีก่อนในบางส่วน เกรดเอเอ อยู่ที่ 28-35 บาท และ เกรดเอ อยู่ที่ 25-35 บาท

blank

ส่วนผลกระทบชาวสวนจากราคาที่ลดลง กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการช่วยเหลือ เบื้องต้นใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท เข้าดำเนินการเกือบสองแสนตัน โดยประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งและสมาคมโรงอบลำไย ที่มีอยู่ประมาณ 40 แห่ง เข้ามาช่วยรับซื้อเพื่ออบแห้งและเก็บไว้ในสต๊อก ประมาณ 100,000 ตัน รูดร่วงในราคาเกรด AA กิโลกรัมละ 13 บาท ส่วนเกรด A กิโลกรัมละ 5 บาท รวมทั้งสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมซื้อเพื่อแปรรูปส่งออก ล่าสุดพบว่าราคาอยู่ในเกณฑ์สูงขึ้น เกรดเอเอ บางพื้นที่กิโลกรัมละ 17-18 บาท ถือเป็นความร่วมมือที่เรียกว่าโรงอบลำไยอยู่ได้ เกษตรกรก็อยู่ได้

blank

นอกจากนี้ยังรับซื้อในราคานำตลาดโครงการ “อมก๋อยโมเดล” 50,000 ตัน // สนับสนุนกระจายออกนอกแหล่งผลิตและผลักดันส่งออก 15,000 ตัน และ รณรงค์บริโภคอีก 10,000 ตัน ซึ่งกรมการค้าภายในจะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยจะเริ่มดำเนินโครงการจนถึงวันที่ 20 สิงหาคมนี้ คาดว่าจะสามารถรักษาเสถียรภาพด้านราคา ส่งผลให้สถานการณ์ราคาลำไยในภาคเหนือฟื้นตัวดีขึ้น