กพท.แจ้งสายการบินสัญชาติไทย เลี่ยงเส้นทางบินเหนือบริเวณน่านฟ้าไต้หวัน

1322

กพท.แจ้งสายการบินสัญชาติไทย เลี่ยงเส้นทางบินเหนือบริเวณน่านฟ้าไต้หวัน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้แจ้งสายการบินสัญชาติไทยที่จะเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยในระยะนี้ ให้เลี่ยงเส้นทางบินเหนือบริเวณน่านฟ้ารอบๆ ไต้หวัน หลังจากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) พื้นที่ซ้อมรบ (AIRSPACE BLOCKED) และได้เตือนสายการบินที่ดำเนินการในเอเชียให้หลีกเลี่ยงการบินรอบๆ ไต้หวันเนื่องจากจีนมีแผนดำเนินการซ้อมรบทางทหารในบริเวณดังกล่าว ซึ่งถูกกำหนดให้น่านฟ้าเหนือพื้นที่ซ้อมรบเป็น ‘เขตอันตราย’
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินของผู้ดำเนินการเดินอากาศไทย CAAT จึงได้ขอให้หลีกเลี่ยงทำการบินผ่านเส้นทางบริเวณดังกล่าว และปฏิบัติตาม NOTAM ของจีนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งติดตามสถานการณ์และประกาศ NOTAM ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
Facebook Comments