ตำรวจสอบสวนกลาง เตือน “รับน้องเกินกว่าเหตุ” อาจมีความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

119

ตำรวจสอบสวนกลาง เตือน “รับน้องเกินกว่าเหตุ” อาจมีความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตำรวจสอบสวนกลาง เตือนรับน้องเกินกว่าเหตุ…ผิดกฎหมาย กิจกรรมรับน้อง เป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และเพิ่มความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ ในการมีส่วนร่วมของสังคมใหม่

แต่หากรุ่นพี่บังคับให้รุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การอมลูกอมปากต่อปาก ข่มขู่กันเกินไป เทียนไขรนตามร่างกาย อดข้าวอดน้ำฯลฯ เข้าข่ายการกระทำเกินกว่าเหตุ

อาจมีความผิดฐาน “ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด” ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ้างอิง: ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309

blank