ศาลอาญาพิพากษาลงโทษ จำคุก 1 ปี ปรับ 20,000 บาท “ป้าเป้า วรวรรณ” กับพวก รวม 7 คน ข้อหา ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ม็อบ 11 ส.ค. 64 โดยให้รอลงโทษ 3 ปี คุมประพฤติ 2 ปี

168

ศาลอาญาพิพากษาลงโทษ จำคุก 1 ปี ปรับ 20,000 บาท “ป้าเป้า วรวรรณ” กับพวก รวม 7 คน ข้อหา ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ม็อบ 11 ส.ค. 64 โดยให้รอลงโทษ 3 ปี คุมประพฤติ 2 ปี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ศาลอาญา พิพากษาลงโทษ 7 คน รวม ‘ป้าเป้า’ ร่วม ม็อบ 11 สิงหาคม 2564 ไล่ล่าทรราช ข้อหา ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จำคุก 1 ปี ปรับคนละ 20,000 บาท ให้รอการลงโทษไว้ 3 ปี คุมประพฤติ 2 ปี ทั้งนี้ศาลยกฟ้องข้อหารวมตัวมั่วสุม 10 คนขึ้นไปและข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

สำหรับรายละเอียดคำพิพากษา ระบุว่า ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า จำเลยทั้งหมดได้ร่วมกันชุมนุมหรือทำกิจกรรมของบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 จึงเป็นการกระทำผิดกฎหมาย มีความผิดตามประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 9 และ 30 ส่วน ข้อหาความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายฯ โดยผู้กระทำความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธฯ,ร่วมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายฯโดยมีหรือใช้อาวุธและโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ยกฟ้อง

พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานร่วมกันชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ลงโทษจำคุกคนละ 1 ปี ปรับคนละ 20,000 บาท แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนอีกทั้งประกอบอาชีพและมีภาระต้องเลี้ยงดูแลครอบครัว บางคนกำลังศึกษาอยู่ จึงอยากให้เอาเป็นบทเรียนและทบทวนตัวเอง โทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้ 3 ปี และคุมความประพฤติ 2 ปี โดยให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติจำนวน 8 ครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด และทำงานบริการสังคมเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

blank