นายกฯ ชื่นชม ”มท.1” เดินหน้าแก้หนี้ภาคครัวเรือน ในช่วง 3 เดือนเศษ แก้หนี้สำเร็จแล้ว 296 ราย รวมกว่า 36 ล้านบาท

73

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชม ”มท.1” เดินหน้าแก้หนี้ภาคครัวเรือน ผ่านกลไกขจัดความยากจนโดย ศจพ.อำเภอ ให้คำปรึกษาแก้หนี้ปชช. โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ในช่วง 3 เดือนเศษ แก้หนี้สำเร็จแล้วเพียบ

เมื่อวันที่ 31  .. 65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เผยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมกระทรวงมหาดไทย ใช้กลไก “ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ..) และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ”  ช่วยประชาชนเข้าถึงแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน ตามแนวทางคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ควบคู่การเดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน  โดยล่าสุด  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รายงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชน ผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ   ตั้งแต่ 8 เมษายน –  21 กรกฎาคม 2565  มูลหนี้รวม 36,270,487.56 บาท รวม 296 ราย  จำแนกเป็นหนี้สินในระบบ 55 ราย มูลหนี้ 7,851,935.56 และหนี้สินนอกระบบ 241 คน 28,418,552 บาท ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะเร่งเดินหน้าตามนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ในการติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 

โดยประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โทร. 1567 หรือติดต่อนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย ยังใช้กลไกทุกระดับในพื้นที่ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ..) หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  ในการขอรับคำปรึกษาหรือช่วยเหลือการแก้หนี้ครัวเรือน  ควบคู่ไปกับส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาตนเอง เพี่อให้บรรลุเป้าหมายของนายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกระดับอย่างยั่งยืนด้วย” นายธนกร 

Facebook Comments