สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ กำหนดจัดงานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ มีโชคพลาซ่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

59

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ กำหนดจัดงานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ มีโชคพลาซ่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อประชาสัมพันธ์การบริโกคผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้รสชาติดี คุณภาพเยี่ยม ปลอดภัยได้มาตรฐานรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละจำปาดะ และผลไม้อื่นๆอีกมากมาย โดยในงานจะประกอบไปด้วยการจำหน่ายผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาจากกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ การจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ จากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เช่น ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จังหวัดยะลา ทุเรียนทรายขาว จังหวัดปัตตานี ทุเรียนบางนรา จังหวัดนราธิวาส และอื่นๆ อีกมากมาย รวม 30 บูธ และพบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น แข่งข้นกินผลไม้ จำหน่ายผลไม้ในราคา
พิเศษ (นาทีทอง)

3dbe2e02758ac2df90b55e332d2e8d8c.jpg
aa445cb390a2950884ff37446c0614b8.jpg
443eb405f4768f641df7695569ff6c39.jpg
2795b2ed2e3d11858e4bdd9f0175da7e.jpg
e96a0113c8b82ac6f6b81c85f5f1db75.jpg
1e78380deb440b21526b13de39baed72.jpg
80a7add187b463c18546cf2bc6393b10.jpg
528f585ffe6a3d6904ac10d031baccf2.jpg
2e905e4e7ac1a5557ace46497c0f2998.jpg
a9f3e957efd3a8b9c25ed89cf9533b3e.jpg
4bc4b3fb2435d0e6140e21fa57389931.jpg
4272ed32cccabcd4800373dbde8ae73f.jpg
911284bdfcfbd864316ddfe750697837.jpg
34b76be0b3d1de8b2bcf1d66ced88709.jpg
0d0f0fb6038476ac01665924a8b4dd38.jpg
6812a5ad761244102e2a8042c1124723.jpg
373b7caae1884844597e15348a107bd5.jpg
cb19dce1b7c31a9d703f9664cfcce1f6.jpg

Facebook Comments