พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเทียนพรรษา ๙๙ วัด และพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ ณ วัดแม่อีด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

209

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 เวลา 14.00 น. ณ วัดแม่อีด อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการและประชาชน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ชุดสังฆทาน ปัจจัยค่าน้ำค่าไฟ จำนวนทั้งหมด 99 วัด และพร้อมกันประกอบพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ประมวลภาพ :

XQcdnD.jpg

XQcSKJ.jpgXQcYPb.jpg

XQcBbq.jpgXQcfpz.jpg

XQcc9t.jpgXQcwZZ.jpg

XQcEZV.jpgXQcOsQ.jpgXQcbyS.jpg

XQZm3g.jpgXQZLen.jpgXQZM41.jpgXQczmf.jpgXQcN3a.jpgXQck48.jpgXQc3QR.jpgXQc9r0.jpgXQctdu.jpg

XQc1PI.jpgXQcKmP.jpgXQcgbe.jpg

XQc7d9.jpgXQcipl.jpgXQcxNk.jpgXQcQQv.jpgXQc50N.jpgXQcojg.jpgXQcl9n.jpgXQcDvW.jpg