ม.แม่โจ้ ออกแถลงการณ์ นศ.ถูกมิจฉาชีพ หลอกลวงโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมเตือนภัย ให้ตรวจสอบให้ดีหวั่นเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย

573

ม.แม่โจ้ ออกแถลงการณ์เหตุ นศ.ถูกมิจฉาชีพ หลอกลวงโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมเตือนภัย ให้ตรวจสอบให้ดีหวั่นเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย

วันที่ 25 ก.ค. 65 รายงานข่าวแจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ .เชียงใหม่ ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีเหตุการณ์นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ถูกมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ ออนไลน์เป็นเงินจำนวนกว่า 20,000 บาท สร้างความเสียหายให้กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการเตือนภัยให้ทางนักศึกษาและผู้ปกครองได้ระมัดระวัง ตรวจสอบการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ดีก่อนการชำระเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีก

blank

ทั้งนี้ภายในหนังสือแถลงการณ์ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแถลงระบุว่า “ตามที่ได้เกิดกรณีมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลอกให้นักศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1 ราย โอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ ออนไลน์ ซึ่งไม่ใช่บัญชีของมหาวิทยาลัยนั้น พบว่า กรณีดังกล่าวเป็นการพูดคุยในรูปแบบแชออนไลน์ ช่วงยามวิกาล มีการพยายามเร่งรัดให้ดำเนินการโอนเงิน ผ่านระบบบัญชีพาณิชย์ โดยอ้างว่าระบบเกิดปัญหาจึงต้องให้นักศึกษาโอนซ้ำอีกครั้งรวมเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อกับผู้แอบอ้างได้อีกจนกระทั่ง มหาวิทยาลัยได้ทราบจึงติดตามแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนั้น”

เนื่องจากกรณีดังกล่าวได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อนักศึกษาและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ของมหาวิทยาลัย ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษาและมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการแจ้งความไปตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว ขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองครองทุกท่านระมัดระวังมิจฉาชีพที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือพบความผิดปกติใดๆ ควรแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงท่ีกองคลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 3155 ในช่วงเวลาทำการ หรือกรณีเร่งด่วนติดต่อ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0819615511 และผศ.ดร.ชัยยศ สมัฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0824741551
จึงขอแจ้งสรุปความคืบหน้าให้ทราบ และช่วยกันระมัดระวังถึงมิจฉาชีพในทุกรูปแบบร่วมกัน”

blank blank blank blank blank