พาแอ่วชม “วัดอุโมงค์” (สวนพุทธธรรม) กับวันสบายๆ ในร่มกายรื่นใจสถาน

นอกจาก เชียงใหม่ จะมีที่เที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามดึงดูดใจนักท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังมีวัดวาอารามสวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหนอีกด้วย วันนี้ตามแอดมินไปแอ่ว วัดอุโมงค์ โบราณสถานที่มีความเก่าแก่ อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปีเลยทีเดียว
         สำหรับประวัติวัดอุโมงค์หรือสวนพุทธธรรม สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็ราวๆ 700 กว่าปีแล้ว ต่อมาพญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งภายในอุโมงค์ทั้งหมดถูกก่อด้วยอิฐมีทางเข้าหลักด้วยกันอยู่สามทาง ภายในสามารถเดินเชื่อมต่อถึงกันได้ ผนังอุโมงค์บางส่วนก็ยังคงปรากฏร่องรอยของภาพเขียนจางๆ รวมไปถึงพระพุทธรูปที่ประดิษฐานตามจุดต่างๆ อยู่เป็นระยะ แต่บางจุดมองแทบจะไม่เห็นเนื่องจากภายในอุโมงค์นั้นไม่มีแสงส่องถึงจึงทำให้ มืดอยู่พอสมควร ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเรื่องของความชื้นย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ทว่าบางคนกลับติดใจเพราะเวลาเดินเที่ยวชมจะสัมผัสได้ถึงความเย็นที่มากระทบ ผิว แต่ถึงอย่างไรระหว่างที่เดินอยู่ภายในอุโมงค์ก็ควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากบางจุดไม่มีไฟส่องทางนั่นเอง

          ที่ด้านบนของอุโมงค์นั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของ เจดีย์ 700 ปี ศิลปะล้านนา ที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 ปรับปรุงมาจากเจดีย์ทรงระฆังแบบหนึ่งในศิลปะพุกาม ครั้นล่วงมาถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ต่อเนื่องกับต้นพุทธศตวรรษถัดมา เจดีย์ทรงนี้คลี่คลายไปโดยมีรูปทรงที่สูงโปร่ง และในช่วงเวลาของพุทธศตวรรษที่ 21 รูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังจึงมีการคลี่คลายปรับเปลี่ยนค่อนข้างรวดเร็ว เพราะได้รับอิทธิพลจากเจดีย์ในศิลปะสุโขทัย บริเวณโดยรอบมีความสวยงามด้วยต้นไม้ แมกไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่มอสสีเขียวชอุ่มจะขึ้นปกคลุมบริเวณรอบๆ ตัววัด เจดีย์ และด้านหน้าของอุโมงค์ ทำให้ที่นี่เกิดความสวยงาม นักท่องเที่ยวจะนิยมมาถ่ายรูปสวยๆ เก็บไปเป็นที่ระลึกตรงด้านหน้าของอุโมงค์

นอกจากนี้วัดอุโมงค์ ยังมีสถานที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งแบ่งเป็นหลายส่วนด้วยกัน คือ เสาหินอโศกจำลอง, หลักศิลาจารึก, รูปปั้นพระพุทธรูป, เศียรพระ, บันไดขึ้นไปเจดีย์, เศียรพญานาค, โรงภาพปริศนาธรรม และอีกมากมาย
          ทุกวันนี้วัดอุโมงค์กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาเดินทางมากราบไหว้และปฏิบัติธรรม รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต่างศาสนา ที่ต้องการมาชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ แต่เนื่องจากที่นี่เป็นศาสนสถาน จึงขอความร่วมมือจากผู้เข้าชมทุกท่านให้สำรวมและให้ความเคารพสถานที่ด้วย อีกทั้งทางวัดยังให้มีการงดให้อาหารนกพิราบ แต่ยังคงสามารถให้อาหารปลาได้เหมือนเดิม

สำหรับใครที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ครั้งหน้า อย่าลืมแวะสักการะ ทำสมาธิ และเที่ยวชมความสวยงาม และร่มรื่น ที่ วัดอุโมงค์ รับรองว่าคุณจะได้จิตใจที่สงบอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว