ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง กรณีปรากฎภาพข่าวน้ำป่าไหลหลากลงน้ำตกแม่กลาง และเกิดน้ำท่วมถนน พื้นที่ทำการเกษตรบ้านน้ำลัด ม.13 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ไม่เป็นความจริง

327

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง กรณีปรากฎภาพข่าวน้ำป่าไหลหลากลงน้ำตกแม่กลาง และเกิดน้ำท่วมถนน พื้นที่ทำการเกษตรบ้านน้ำลัด ม.13 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ไม่เป็นความจริง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่มีการปรากฎภาพข่าวและการนำเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 รายการคุยข่าวเช้ารุ่งอรุณ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กรณีเกิดเหตุฝนตกหนักบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีปริมาณน้ำฝน 200 มิลลิเมตร น้ำป่าไหลหลากลงน้ำตกแม่กลาง และทำให้เกิดน้ำท่วมถนนและพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่บ้านน้ำลัด ม.13 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง นั้น

4d85bc688933181f2078c8dc40f02b95.jpg

ได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงจาก นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอจอมทอง ว่าเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ได้มีฝนตกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ทำให้น้ำตกแม่กลางมีตะกอนดินจำนวนมากและทำให้น้ำลักษณะสีขุ่น โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้รายงานปริมาณน้ำฝนสูงสุด ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ วัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดได้ 61.6 มิลลิเมตร ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนไม่ตรงกับข่าวที่ได้นำเสนอ และสำหรับในพื้นที่บ้านน้ำลัด ม.13 ตำบลบ้านหลวง สถานการณ์ลำน้ำแม่กลางยังคงมีปริมาณปกติ ไม่มีเหตุน้ำเอ่อล้นตลิ่ง หรือมีเหตุน้ำท่วมถนนและพื้นที่ทำการเกษตรแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในห้วงระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2565 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอจอมทอง ได้แจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่แล้ว และให้แจ้งประชาชนผ่านหอเตือนภัย หอกระจายข่าว ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากทางราชการ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกอย่างใกล้ชิด หากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยให้เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูงและเตรียมอพยพไปยังที่ปลอดภัย โดยหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นทุกแห่งเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเข้าสำรวจความเสียหาย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ให้อำเภอทราบทันที เพื่อรวบรวมและรายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

33d90715cdec21bb6493a9dd543a9926.jpg

blank