ยืนยันเขื่อนแม่งัดฯ ปลอดภัย แผ่นดินไหวกระทบไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ เชียงใหม่ไม่มีความเสียหาย

170

ยืนยันเขื่อนแม่งัดฯ ปลอดภัย แผ่นดินไหวกระทบไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ เชียงใหม่ไม่มีความเสียหาย

เหตุแผ่นดินไหวที่วัดขนาดได้ถึง 6.4 ตามมาด้วยอาฟเตอร์ช็อคอีกหลายสิบครั้ง ตั้งแต่กลางถึงที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ โดยมีจุดศูนย์กลางในประเทศเมียนมาร์ใกล้ชายแดนภาคเหนือของไทย สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนหลายอำเภอในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน ที่รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจน โดยมีประชาชนรายงานแรงสั่นสะเทอนไปในเวปไซต์กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นจำนวนมาก

blank

ล่าสุด นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ยืนยันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีความปลอดภัยและมั่นคงแข็งแรง โดยรายงานสถานภาพความมั่นคงของตัวเขื่อนต่อแรงแผ่นดินไหว ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 0.00013 g มีผลกระทบต่อตัวเขื่อน 0.052 เปอร์เซ็นต์ แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนอย่างแน่นอน เนื่องจากมีแรงสั่นสะเทือนน้อยมาก ขอให้ประชาชนสบายใจได้

blank

สำหรับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขื่อนดินถมขนาดใหญ่ ความยาวสันเขื่อน 1,950 เมตร สูง 59 เมตร มีพื้นที่เก็บน้ำ 16 ตารางกิโลเมตร เก็บกักน้ำได้ 265 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมรวมพื้นที่ 280,000 ไร่ โดยล่าสุดมีระดับน้ำ 143 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 53 เปอร์เซ็นต์

blank

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนแม่ทาซึ่งเป็นรอยเลื่อนมีพลังที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรง ที่ผ่านมาเคยเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเป็นประจำ แต่มีขนาดไม่รุนแรงจนไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหรือรับรู้ได้เพียงเล็กน้อย

blank

ส่วนแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่รับรู้ได้ในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนประชาชนและสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ มีแต่เพียงรายงานความรู้สึกของประชาชนที่แจ้งไปในเวปไซต์ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เท่านั้น