ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ชื่นชมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินงานในส่วนที่เหลือของแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

234

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชื่นชม การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินงานในส่วนที่เหลือของแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่ภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกันกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันคลองแม่ข่า มีสภาพที่ดีและสวยงามขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จนเป็นที่น่าพึงพอใจของประชาชนและผู้พบเห็น ซึ่งจะเห็นได้จากเสียงตอบรับจากประชาชน และสื่อโซเชียล ที่ต่างชื่นชมว่าคลองแม่ข่า รวมถึงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก
สำหรับความคืบหน้าของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ในส่วนของการดำเนินโครงการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย ทาง อบจ.เชียงใหม่ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาทำการศึกษาออกแบบระบบรวมรวมน้ำเสียในคลองแม่ข่าทั้งระบบ ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการมาแล้วกว่า 140 วัน ซึ่งอาจจะล่าช้าอยู่บ้างจากผลกระทบของโควิด-19 จึงได้ให้ทางผู้ว่าจ้างปรับแผนเร่งรัดการดำเนินงานให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันส่งงานตามกำหนด ด้านโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียจากถนนระแกง-ประตูก้อม ระยะทาง 785 เมตร ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 95 ส่วนโครงการปรับระดับคลองแม่ข่าใต้สะพานทางหลวงหมายเลข 11 บริเวณหน้าโรงพยาบาลลานนา ถึง ประตูน้ำเซนต์ปีเตอร์ ล่าสุด ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 10 ซึ่งทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ทางเทศบาลเชียงใหม่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดภายในเดือนสิงหาคมนี้
ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ส่งมอบถังดักไขมัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 420 ใบ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อนำไปติดตั้งให้กับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำ สำหรับใช้บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำลงสู่คลอง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการติดตั้ง ควบคู่กับการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้พาตัวแทนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำ เดินทางไปศึกษาดูงานการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากชุมชนตัวอย่างที่ได้รับการแก้ไขแล้วในจังหวัดต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่พักอาศัยที่รุกล้ำคลองแม่ข่าในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
ทั้งนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ ให้เร่งรัดและควบคุมดูแลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการค้างงาน และจะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในระยะต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่