“หมอธีระวัฒน์” แนะไม่สบายแยกตัวทันทีอย่ารอสองขีด เพราะเมื่อสองขีดขึ้นมาอาจแพร่เชื้อให้คนใกล้ตัวไปแล้ว

280

“หมอธีระวัฒน์” แนะไม่สบายแยกตัวทันทีอย่ารอสองขีด เพราะเมื่อสองขีดขึ้นมาอาจแพร่เชื้อให้คนใกล้ตัวไปแล้ว

วันที่ 21 ก.ค. 65 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ท่องขึ้นใจ”

1. ไม่สบาย แยกตัวทันที อย่ารอสองขีด เพราะ เมื่อสองขีดมา หมายความว่าแพร่ให้คนใกล้ตัวเรียบร้อยหมดแล้ว
ATK 40 บาท PCR 2,000 ต้องเข้าใจข้อจำกัด
2. ฟ้าทลายโจร เริ่มทานทันทีเมื่อติด แต่ละยี่ห้อมีสารแอนโดรกราโฟไลท้ ไม่เท่ากัน กินเมื่อติด 5 วัน ใช้ถูกใช้เป็น ตามขนาดกระทรวงสาธารฌสุข ไม่เกิดตับอักเสบ ผู้ใหญ่ 60 มก. เช้า กลางวัน เย็น หนึ่งวันได้ 180 มก. / เด็ก 10 มก. เช้า กลางวัน เย็น หนึ่งวันได้ 30 มก.
3. ฟ้าเอาไม่อยู่ เข้าวันที่ สอง ติดต่อ การรักษาตามสิทธิ ปัญหาคือ เตียงเต็ม และกลุ่มอาการมาก แม้จะไม่ใช่ 608 เช่น อายุ 30-40 ปี อาการหนักก็มี และก็ต้องการ การรักษาเช่นกัน แต่ติดขัดเข้าไม่ถึงการประเมินและ ยา “โมลนูพิราเวียร์” โดยราคาของยานี้ 1 กระปุก มี 40 เม็ด ราคา 10,000 กว่าบาท ยา ฟาร์วิพิราเวียร์ ก็มีราคาเช่นกันและมีแนวโน้มดื้อได้ แต่ยังใช้ได้ ทั้งสองตัวต้องให้แต่เริ่มมีอาการถ้าอาการยกระดับแล้ว ช้าไปประสิทธิภาพจะจำกัด
blank