ค่าครองชีพ เดือน มิ.ย. 65 แตะ 18,088 บาท เกือบครึ่งเป็นค่าเดินทาง-น้ำมัน-ไฟฟ้า ของแพงสวนทางรายได้

134

ค่าครองชีพ มิ.ย. 65 แตะ 18,088 บาท เกือบครึ่งเป็นค่าเดินทาง-น้ำมัน-ไฟฟ้า ของแพงสวนทางรายได้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน เดือน มิ.ย. 65 รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน 18,088 บาท เกือบครึ่ง ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม เครื่องใช้ในบ้าน ค่าโดยสารสาธารณะ ค่าซื้อยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ

Facebook Comments