ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานบัญชีเงินฝากคนไทย เดือน พ.ค. 65 สูงถึง 15.76 ล้านล้านบาท ฝากต่ำกว่า 5 หมื่นบาท มีมากกว่า 102 ล้านบัญชี

180

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65 ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เผยยอดบัญชีเงินฝากของคนไทย เดือน พ.ค. 65 สูงถึง 15.76 ล้านล้านบาท โดยบัญชีเงินฝากมากกว่า 500 ล้านบาท มีมากกว่า 1,578 บัญชี และบัญชีเกิน 200 ล้านบาทมีมากถึง 4,800 บัญชี แต่คนส่วนใหญ่ จะมีเงินในบัญชีเฉลี่ยอยู่ที่ 4,240 บาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานข้อมูลสถิติเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ล่าสุด ณ สิ้นเดือน พ.ค. 65 พบว่า บัญชีเงินฝากรวมทุกประเภทของคนไทยอยู่ที่ 15.76 ล้านล้านบาท จากทั้งหมด 116.55 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น

1. บัญชีเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท รวมทั้งหมด 102.15 ล้านบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 432,491 ล้านบาท (เงินฝากเฉลี่ยต่อบัญชี 4,240 บาท)
2. บัญชีเงินฝากเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จำนวนบัญชี 4.23 ล้านบัญชี ยอดรวมเงินฝาก 298,752 ล้านบาท
3. บัญชีเงินฝากเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท จำนวนบัญชี 3.44 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 476,916 ล้านบาท
4. บัญชีเงินฝากเกิน 2 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท จำนวนบัญชี 3.21 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 1,008,152 ล้านบาท
5. บัญชีเงินฝากเกินกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวนบัญชี 1.61 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 1,138,299 ล้านบาท
6. บัญชีเงินฝากเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 1.76 ล้านบัญชี ยอดเงินรวม 4,344,345 ล้านบาท
7. บัญชีเงินฝากเกิน10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท ทั้งสิ้นบัญชี 1.03 แสนบัญชี ยอดเงินรวม 1,529,658 ล้านบาท
8. บัญชีเงินฝากเกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 30,867 บัญชี ยอดเงินรวม 1,077,168 ล้านบาท
9. บัญชีเงินฝากเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 13,915 บัญชี ยอดเงินรวม 968,219 ล้านบาท
10. บัญชีเงินฝากเกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 6,180 บัญชี รวมเป็นเงิน 852,000 ล้านบาท
11. บัญชีเงินฝากเกิน 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท มีจำนวนบัญชี 3,254 บัญชี ยอดเงินฝาก 986,157 ล้านบาท
12. บัญชีเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 1,578 บัญชี ยอดเงินฝาก 2,647,157 ล้านบาท

ทั้งนี้พบว่าในช่วงโควิด-19 2 ปีที่ผ่านมา คนไทยเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในเดือน เม.ย. 63 คนไทยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทรวม 102.01 ล้านบัญชี จำนวนเงินฝากรวม 14.36 ล้านล้านบาท การเพิ่มขึ้นของบัญชีเงินฝากส่วนใหญ่เป็นบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทำให้มีการเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อรับเงินช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ