“ขอเครื่องเก่าให้น้อง” มูลนิธิกระจกเงา ขอรับบริจาคอุปกรณ์ไอทีต่างๆ จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่มีแผนจะจัดซื้ออุปกรณ์ไอทีต่างๆ ใหม่มาแทนของเก่า

39

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65 เพจเฟซบุ๊ค “มูลนิธิกระจกเงา” ได้โพสต์ข้อความขอเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ไอทีเก่าๆ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระบุว่า

มีข่าวว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีแผนจะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต
รวมถึงอุปกรณ์ไอทีต่างๆ แทนของเก่า

มูลนิธิกระจกเงา
เราบริหารจัดการสิ่งของเหลือใช้
เพื่อลดปริมาณขยะ
และหมุนเวียนทรัพยากรไปสู่ผู้ที่ขาดแคลน

ยังมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาขนาดเล็ก
ที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน
ขาดอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์,แทบเล็ต
ที่มีอยู่ก็สภาพเก่า ไม่พอกับจำนวนนักเรียน

ถ้าอุปกรณ์ที่สำนักเลขาธิการฯ จะโละทิ้งซื้อใหม่
เราขอเสนอตัว รับบริจาค
เพื่อคัดแยก ซ่อมแซม ส่งต่อ
ไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลน

เราทำหนังสือส่งไปสำนักเลขาธิการฯ แล้ว
รอเพียงท่านพิจารณาและตอบกลับ
เรายืนยันว่าอีกครั้งว่า
แม้เป็นของเก่าแต่ยังนำกลับมาใช้ได้
และเป็นประโยชน์มากกว่าจะเก็บไว้
ให้เป็นขยะอิเลคทรอนิกส์ที่สูญเปล่า