รัฐบาลเตรียมทุ่มงบกว่า 5 หมื่นล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ แจกเงินเที่ยวอีกคนละ 1,500 บาท

รัฐบาลเตรียมทุ่มงบกว่า 5 หมื่นล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ แจกเงินเที่ยวอีกคนละ 1,500 บาท

     วันที่ 13 สิงหาคม 2562 รายงานข่าวแจ้งว่า จากการที่กระทรวงการคลัง เตรียมเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ให้สามารถก่อเกิดประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะภาคการเกษตร หรือผู้ประกอบการรายเล็กๆ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จุดนี้เป็นนโยบายที่ต้องตกผลึกออกมาเป็นมาตรการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะได้เห็นภายใน 3 เดือนนี้อย่างแน่นอน รวมไปถึงมาตรการเร่งด่วน ในการผลักดัน กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศ
     โดยขณะนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อยู่ระหว่างจัดทำ คาดว่าอีกประมาณ 2 สัปดาห์จะแล้วเสร็จ และเสนอเข้าที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ พิจารณา โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะประชุมนัดแรกในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นี้ โดยคาดว่าจะใช้วงเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ประมาณ 50,000 ล้านบาท ซึ่งมาตรการที่จะเสนอนั้น กระทรวงการคลังได้มีแนวคิดที่จะเสนอให้เงินประชาชนไปเที่ยวคนละ 1,500 บาท รวมไปถึงยังมีมาตรการเติมเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วย
     นอกจากนี้ทางธนาคารเพื่vการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ยังเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนจ่ายเงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ และเงินด่วนฉุกเฉิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล ในวงเงินรวมไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทอีกด้วย