สวนสัตว์เชียงใหม่ ชวนจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน รังสรรค์ศิลปะ 3D จัดกิจกรรม “สวนสัตว์เชียงใหม่ ชวนจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน รังสรรค์ศิลปะ 3D” 

77

สวนสัตว์เชียงใหม่ ชวนจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน รังสรรค์ศิลปะ 3D จัดกิจกรรม “สวนสัตว์เชียงใหม่ ชวนจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน รังสรรค์ศิลปะ 3D” 

e3f4b295ccbeaafe963129d1de264525.jpg

สวนสัตว์เชียงใหม่ ชวนจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน รังสรรค์ศิลปะ 3D
สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม โครงการชวนจิตอาสาวาดภาพสามมิติที่สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยใช้พื้นที่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่สำหรับนักสร้างสรรค์ภาพสามมิติจิตอาสา โดยการนำของสล่าเปี๊ยก จาก 3Dเดื่องก พร้อมด้วยจิตอาสาวาดภาพ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “สวนสัตว์เชียงใหม่ ชวนจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน รังสรรค์ศิลปะ 3D”

3b1222f7aab2e085c5cd329ad40b095a.jpg

4422c6a8e8b71347c5b5ad05213b3f66.jpg

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2565) นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม “สวนสัตว์เชียงใหม่ ชวนจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน รังสรรค์ศิลปะ 3D” ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 วัตถุประสงค์เพื่อสวนสัตว์เชียงใหม่มีพื้นที่แสดงงานศิลปะสามมิติที่ให้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปให้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบสามมิติ และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสง่า อุ่นเตจ๊ะ หรือลุงเปี๊ยก เจ้าของ 3D เดื่องก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากร พร้อมให้คำแนะนำการวาดภาพ 3D ให้กับจิตอาสา ทั้งนี้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวน 115 คน ได้ผนึกกำลังร่วมกิจกรรมสร้างสรรสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ เพี่อพัฒนาศักยภาพทางศิลปะ ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มศักยภาพทางด้านศิลปะ ในการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท สีเบเยอร์ ได้มอบสีสำหรับเตรียมพื้นและเขียนกำแพง 3D ร้านอาหารโอ้กะจู๋ สโมสรโรตารีเชียงใหม่นวรัฐ ได้มอบน้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรรม จำนวน 360 ขวด และสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ได้มอบตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่-กรุงเทพฯ จำนวน 2 ที่นั่ง 1 รางวัล สำหรับกิจกรรม“แชะ&แชร์ 3D สวนสัตว์เชียงใหม่ ลุ้นตั๋วเครื่องบินจากสายการบินแอร์เอเชีย”

a6309befafa944f508c18615ac085ea2.jpg
b385a9713266b2c54558a9e19157e9c6.jpg
074ac468042cb34275ce79279648f844.jpg
dbfcbaefc488a6e823083e1c8d5e8d12.jpg

1d6422a2f0df9418ee7b9470be639eba.jpg
703ec822d93c1f4fde496d8fe0d2ceb8.jpg
efa3bbcfb04be453abbce892a3f883ac.jpg

เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ มั่นใจ เข้มงวดทุกขั้นตอนกับมาตรการป้องกันโควิด-19 “ประหยัด สะดวก ใกล้เมือง…สวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์แห่งความสุขของคนเชียงใหม่และผู้มาเยือน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร สวนสัตว์เชียงใหม่ 0-5322-1179 ต่อ 176 หรือ www.chiangmai.zoothailand.org ทุกวันเวลาราชการ