กรมทางหลวงชนบท เผยก่อสร้างทางลอดต่างระดับ “แยกต้นเกว๋น” บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง เสร็จสมบูรณ์แล้ว

225

กรมทางหลวงชนบท เผยก่อสร้างทางลอดต่างระดับ “แยกต้นเกว๋น” บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพิ่มศักยภาพการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมือง

วันที่ 12 ก.ค. 65 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตองและหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.3035) เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

3e41de9a4b2353df11b7a6b1e84cabd0.jpg

จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการเดินทางให้กับประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด บนทางหลวงสายหลัก ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดงอำเภอสันป่าตองและหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณแยกต้นเกว๋น (เชื่อม ทล.121 และ ทล.1269) รวมระยะทาง 1.830 กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดคู่ขนาน 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ความยาว 462.50 เมตร โครงสร้างข้ามคลองชลประทานบนทางแยก กว้าง 70 เมตร ยาว 17 เมตร และก่อสร้างทางเชื่อมบน ทล.121 และ ทล.1269 ขนาด 2 – 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัย และระบบควบคุมการระบายน้ำในทางลอด ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 720.300 ล้านบาท

bcc028c492ac6adc946f3ca2f4cccb78.jpg

ทั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบน ทล.108 ช่วงผ่านเขตเมืองหางดง สันป่าตอง และบ้านทุ่งเสี้ยว เนื่องจากถนนสาย ทล.108 เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมไปยังอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง และฮอด รวมถึงอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืน

d1a5d09c9cfa8b0cd576df36b96274c9.jpgd8463131fc0fccfc71827e1f50017b6e.jpg