เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดโครงการนำร่องปรับปรุงคุณภาพน้ำคูเมืองเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการธรรมชาติบำบัด

280

เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดโครงการนำร่องปรับปรุงคุณภาพน้ำคูเมืองเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการธรรมชาติบำบัด

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนำร่องปรับปรุงคุณภาพ น้ำคูเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้ำในคูเมืองเชียงใหม่ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพดี นำร่องด้วยการฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูเมืองเชียงใหม่ที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้น้ำคูเมืองได้รับการบำบัด ให้ใส สะอาด ใช้กระบวนการธรรมชาติ โดยการนำจุลินทรีย์จากธรรมชาติที่คัดสรรมาใช้ประโยชน์ คืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติในระบบนิเวศของคูเมืองเชียงใหม่ ณ บริเวณคูเมืองประตูเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

9e687b92bdf6d9cb99176275be0e93e6.jpg
620b772aa4e9246f67c22ab02da962d4.jpg
85df17532c2e52c3a5ea5fd30d7412b0.jpg
f27ccd348b4cb897921c72bc5b81cceb.jpg