เข้าชมฟรี! สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 ส.ค. 62 นี้

772

เข้าชมฟรี! สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 ส.ค. 62 นี้

     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้เข้าชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ฟรี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

Z7XetR.jpg