ไปรษณีย์ไทย ประกาศขึ้นค่าบริการ ครั้งแรกในรอบ 18 ปี เพื่อให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจและต้นทุน มีผลแล้วทันที

453

ไปรษณีย์ไทย ประกาศขึ้นค่าบริการ ครั้งแรกในรอบ 18 ปี เพื่อให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจและต้นทุน มีผลแล้วทันที

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 65 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ชี้แจงการปรับอัตราค่าบริการส่งจดหมาย ซึ่งเป็นการปรับอัตราค่าบริการครั้งแรกในรอบ 18 ปี โดยเป็นการปรับราคาเฉพาะบริการจดหมายในประเทศ เท่านั้น คือ จดหมายประเภทซอง และจดหมายประเภทหีบห่อ ซึ่งเป็นไปตามสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union) ที่มีข้อกําหนดเกณฑ์การจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ ให้แยกตามรูปแบบและสิ่งบรรจุภายใน ซึ่งการส่ง จดหมายประเภทซองพิกัดแรก น้ําหนักไม่เกิน 10 กรัม ยังคงไว้ที่ 3 บาทเช่นเดิม ส่วนจดหมายประเภทซอง ที่น้ําหนักเกิน 10 กรัม และประเภทหีบห่อ จําเป็นต้องปรับราคาให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจและต้นทุน เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย มีโปรโมชั่นบริการ EMS ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้บริการและต้นทุนผู้ประกอบการ โดยส่ง EMS วันจันทร์ – วันเสาร์ค่าส่งเริ่มต้น 25 บาท และพิเศษวันอาทิตย์ค่าส่งเริ่มต้น 19 บาท สามารถเช็คสถานะได้ตลอดเส้นทาง

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ภาคธุรกิจซึ่งฝากส่งเอกสารและจดหมายกับ ไปรษณีย์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง หรือส่งในปริมาณมากๆ จะมีการมอบส่วนลดในอัตราพิเศษ สามารถติดตาม รายละเอียดได้ที่ www.thailandpost.co.th และที่ทําการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ