กรมควบคุมโรคเตือนระวัง “โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา)” ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันราย

3066

กรมควบคุมโรคเตือนระวัง “โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา)” โดยเฉพาะช่วงนี้ที่เป็นฤดูฝน ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันราย

     กรมควบคุมโรคเตือนระวัง “โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา)” โดยเฉพาะในช่วงนี้อาจจะมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่เหมาะสมต่อการเพราะพันธุ์ยุงลาย ที่นอกจากจะเป็นพาหะโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้ว ยังเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสซิกาอีกด้วย
     โรคนี้มียุงสายสวนและยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค พบได้ทุกกลุ่มอายุ จะมีอาการคล้ายไข้เลือดออก แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก หากประชาชนมีอาการไข้ ผื่น ปวดข้อ ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา
     จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยาในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 4 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วย 5,996 ราย และยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 35-44 ปี และกลุ่มอายุ 15-24 ปี ตามลำดับ ส่วนพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยและการระบาดเพิ่มขึ้นสูงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา

Z7HCYg.jpg