เชียงใหม่ พบชาวบ้าน ต.แม่แฝก อ.สันทราย ปลอมใบมรณะบัตร อ้างสามีตายเบิกเงินฌาปนกิจศพ ผู้ใหญ่บ้านเผยเช้านี้ยังพบผู้ที่ถูกอ้างแจ้งตายขี่รถสวนกันอยู่เลย

2892

เชียงใหม่ พบชาวบ้าน ต.แม่แฝก อ.สันทราย ปลอมใบมรณะบัตร อ้างสามีตายเบิกเงินฌาปนกิจศพ ผู้ใหญ่บ้านเผยเช้านี้ยังพบผู้ที่ถูกอ้างแจ้งตายขี่รถสวนกันอยู่เลย

อึ้งทั้งตำบล พบชาวบ้าน ต.แม่แฝก อ.สันทราย ปลอมใบมรณะบัตร อ้างว่าสามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ต่างจังหวัด ส่งใบมรณะบัตรปลอมในกลุ่มไลน์สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ในหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนส่งให้นายทะเบียนตรวจสอบ พบไม่ได้มีการแจ้งตาย นายอำเภอสันทราย สั่งให้ปลัดอำเภอลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นพบเป็นใบมรณะบัตรปลอม มีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการ เตรียมรวบรวมหลักฐานแจ้งความดำเนินคดี ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลว่าเช้านี้ยังพบผู้ที่ถูกแอบอ้างแจ้งตายขี่รถสวนกัน

6191210c55a94c15dc5c78bd95c9f826.png

นายบุญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัด อำเภอสันทราย ในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอสันทราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่แฝก อ.สันทราย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านของนางสุพัตรา กองสถาน ผู้ใหญ่บ้าน ร่มหลวง ต.แม่แฝก อ.สันทราย โดยมีนายจิรเดช สุริยา ผู้ใหญ่บ้านพระธาตุ ต.แม่แฝก อ.สันทราย นายประหยัด ปาวิน ผู้ใหญ่บ้านร่มโพธิ์ทอง ต.แม่แฝก อ.สันทราย และนายวันชัย ไลย์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านร่มหลวง ต.แม่แฝก อ.สันทราย ได้ให้ข้อมูลกับปลัด อ.สันทราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่แฝก หลังจากนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ ต.แม่แฝก ขอให้ตรวจสอบใบมรณะบัตรที่สมาชิกกลุ่มฌาปนกิจส่งเคราะห์หลายแห่งได้รับมาทางกลุ่มไลน์ ซึ่งสมาชิกกลุ่มรายหนึ่งชื่อนางบัว นามสมมุติ ซึ่งระบุว่าสามี ของนางบัวชื่อนายนิกร นามสมมุติได้เสียชีวิต และขอเบิกเงินฌาปนกิจส่งเคราะห์ จากการสังเกตเบื้องต้นใบมรณะบัตรฉบับนี้ที่ส่งมาทางไลน์กลุ่มภาพค่อนข้างเบลอ ทางชาวบ้านจึงส่งให้ที่ว่าการอำเภอสันทรายตรวจสอบว่านายนิกรฯได้เสียชีวิตจริงหรือไม่ ต่อมานายอำเภอสันทรายได้มอบหมายให้นายบุญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัด อำเภอสันทราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง

dde8ff8a991d791be7fe8718ba72ae0f.png

นายบุญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัด อำเภอสันทราย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วไม่พบว่ามีการแจ้งตาย นอกจากการตรวจสอบพบว่าใบมรณะบัตรฉบับดังกล่าวคนส่งมีความตั้งใจถ่ายรูปส่งมาให้ลักษณะภาพไม่ชัดเนื่องจากต้องการปกปิดข้อความบางจุด นอกจากนี้ยังพบพิรุธหลายจุด เช่นข้อความระบุว่าผู้เสียเสียชีวิตที่ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี แต่ใบมรณะบัตรกลับระบุว่า ออกโดยสำนักทะเบียน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งในความเป็นจริงน่าจะระบุว่าออกโดยสำนักทะเบียนเทศบาลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ไม่ระบุวันที่แจ้งตาย ไม่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ ที่รับแจ้ง เป็นต้น ซึ่งเป็นใบมรณะบัตรฉบับนี้ปลอมอย่างแน่นอน

นอกจากนี้จากการสอบปากคำ ผู้นำชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้านรวมถึง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านร่มหลวง พบว่าชื่อนายนิกรฯที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้เสียชีวิต เป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ 3 แห่งประกอบด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านร่มหลวง ต.แม่แฝก , สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านศรีงาม 1 และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านศรีงาม 2 โดยระบุชื่อนางบัวฯและบุตร เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งหากมีการอนุมัติการเบิกจ่ายจะมียอดเงิน ประมาณ 2 แสนบาท จึงเชื่อได้ว่ามีการปลอมแปลงเพื่อหวังเงินปันผลจากกลุ่มฌาปนกิจ ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบว่ามีการส่งใบมรณะบัตรปลอมฉบับนี้ขอเบิกจ่ายเงินปันผลจากกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มอื่นหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี

6ac9c4eeaa5e1e80ac2e1d6e1571d578.png

ด้านนายวันชัย ไลย์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านร่มหลวง ต.แม่แฝก อ.สันทราย เปิดเผยว่า เมื่อประมาณ 10 วันที่ผ่านมาได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจฯ ได้รับใบมรณะบัตรฉบับนี้จากสมาชิกสมคมรายหนึ่ง ในกลุ่มไลน์ ทำให้เจ้าหน้าที่ออกเก็บเงินจากสมาชิก ตามบ้าน บางส่วนไปแล้ว หลังจากทราบเรื่องตนได้สั่งให้ระงับเก็บเงินและได้มีการทะยอย คืนเงินให้สมาชิกกลุ่มบางส่วนไปแล้ว โดยก่อนหน้านี้ทางสมาคมได้อนุโลม ให้สมาชิกบางส่วนที่อาจะไปทำงานอยู่ต่างถิ่นส่งเอกสารการตายของสมาชิก ทางกลุ่มไลน์เพื่อประหยัดเวลาในการดำเนินการเบิกเงินที่ทางสมาคมฯ ได้เตรียมเงินสดไว้ เนื่องจากสมาชิกอาจะมีความจำเป็นในการขอเบิกจ่ายเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในการพิธีทำบุญศพ

ซึ่งหลังจากนี้ได้วางมาตรการใหม่ หากสมาชิกที่อยู่ในหมู่บ้านให้นำเอกสารฉบับจริงที่มามอบให้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้น ส่วนสมาชิกที่อยู่ต่างถิ่นให้อนุโลมส่งเอกสารฉบับจริงทางกลุ่มไลน์ได้ แต่ต้องเป็นรูปภาพที่ชัดเจนและมีหลักฐานอื่นเช่นรูปที่จัดงานศพ ซึ่งอาจจะทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าลงไปอีก

ขณะที่ปลัดอำเภอสันทรายกล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลของ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านร่มหลวงที่ระบุว่าได้มีการเก็บเงินจากสมาชิกบางส่วนไปแล้ว และได้มีการคืนเงินให้สมาชิกกลุ่มบางส่วน ซึ่งถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว ทำให้เกิดความเสียหายกับกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ 3 แห่ง รวมถึงสมาชิกกลุ่มฯที่จ่ายเงินไปแล้ว และนายนิกรฯที่ถูกใช้ชื่อแอบอ้างในใบมรณะบัตรปลอม สามารถแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนได้ อย่างไรก็ตามหลังจากนีเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.แม่แฝกต่อไป

ขณะที่นายประหยัด ปาวิน ผู้ใหญ่บ้านร่มโพธิทอง ต.แม่แฝก เปิดเผยว่า หลังจากทราบข้อมูลว่าญาติได้มีการแจ้งตายให้กับนายนิกรฯ ขณะนั้นตนกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ ไปเปิดประตูให้หอประชุมในหมู่บ้านเพื่อนัดตรวจสุขภาพชาวบ้านขณะนั้นได้เห็นนายนิการ สวมหมวกกันน็อกขี่รถมอเตอร์ไซค์สวนมาและมุ่งหน้าไปทางถนนใหญ่ ตอนนั้นตนก็ยัง งงๆ อยู่ว่าจู่ๆคนตายมาขับรถได้ยังไง แต่ก็ไม่ทันได้สอบถามนายนิกรฯ

ต่อมาปลัดอำเภอสันทรายได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านของนางบัวและนายนิกร ที่หมู่บ้านศรีงามพัฒนา .แม่แฝก .สันทราย ไม่พบตัวทั้งสองคน ซึ่งชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่า ทั้งสองได้ขายบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นนานแล้วแต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรบ้านหลังดังกล่าวอยู่ และสองยังเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ในหมู่บ้านอยู่ ซึ่งนายนิกรฯ เป็นอดีตครู ทั้งสองมีปัญหาเรื่องการเงินจึงขายบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่น และทราบข่าวมาว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่ใบมรณะบัตรฉบับนี้ออกมามีกระแสข่าวว่า นางบัวได้ฆ่าตัวตายตามสามีไป ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็จะไปตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ว่าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

fdc52645d3f8f999f7c7e870c28c9760.png