ธุรกิจเจ๊งระนาว! “พาณิชย์” เผย 5 เดือนแรกปี 2565 ธุรกิจเลิกกิจการแล้ว 4.5 พันราย เพิ่มขึ้น 17%

565

ธุรกิจเจ๊งระนาว! “พาณิชย์” เผย 5 เดือนแรกปี 2565 ธุรกิจเลิกกิจการแล้ว 4.5 พันราย เพิ่มขึ้น 17%

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่  มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 5,917 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 14,357.13 ล้านบาท

จำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 มีจำนวน 1,102 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการจำนวน 3,760.77 ล้านบาท ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 141 ราย คิดเป็น 13% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 52 ราย คิดเป็น 5% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 36 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

นายจิตรกร กล่าวว่า สถิติการจดทะเบียนธุรกิจช่วง 5 เดือนแรก ม.ค. – พ.ค. 65 มีธุรกิจตั้งใหม่ รวม 33,640 ราย เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลง 3.69% รวมทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 259,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131% ส่วนธุรกิจเลิกกิจการ มีจำนวน 4,546 ราย เพิ่มขึ้น 17% รวมทุนจดทะเบียนเลิกกิจการ 53,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.3%

Facebook Comments