“ผู้บัญชาการทหารสุงสุด” ชื่นชมกองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินสกัดบินรบเมียนมาล้ำน่านฟ้าไทย ได้รวดเร็วทันเวลา ภายใต้สภาพงบประมาณที่จำกัด ขอประชาชนเชื่อมั่นกองทัพไทย มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตย

195

“ผู้บัญชาการทหารสุงสุด” ชื่นชมกองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินสกัดบินรบเมียนมาล้ำน่านฟ้าไทย ได้รวดเร็วทันเวลา ภายใต้สภาพงบประมาณที่จำกัด ขอประชาชนเชื่อมั่นกองทัพไทย มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตย

วันที่ 1 ก.ค. 65 กองบัญชาการกองทัพไทย ระบุว่า จากสถานการณ์การสู้รบ บริเวณชายแดนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บริเวณบ้านอุเกรทะ อำเภอซูการี จังหวัดเมียวดี ด้านตรงข้ามบ้านวาเล่ย์ใต้ ตำบลวาเล่ย์ใต้ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้มีอากาศยานรบเมียนมาได้บินรุกล้ำน่านฟ้าราชอาณาจักรไทย นั้น
กองทัพอากาศ ได้ปฏิบัติภารกิจตามขั้นตอนการป้องกันการรุกล้ำน่านฟ้าและการละเมิดอธิปไตยของไทยได้อย่างทันสถานการณ์ โดยส่งอากาศยานรบของไทยขึ้นบินสกัดกั้น ผลักดัน และขับไล่อากาศยานรบของเมียนมา ให้พ้นจากน่านฟ้าของราชอาณาจักรไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ ความพร้อมของกองทัพอากาศในการป้องปราม ปกป้องอธิปไตยอย่างทันเวลา และเหมาะสมกับสถานการณ์ ภายใต้สภาพงบประมาณที่จำกัด ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความสงบเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยโดยรวม
จากผลการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้แสดงความชื่นชม กองทัพอากาศ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า กองทัพไทย จะดำรงภารกิจในการป้องกันประเทศด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตย และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป
Facebook Comments