เชียงใหม่ หลายภาคส่วนหารือจัดงาน “เชียงใหม่เมืองเทศกาล“ เปิดพื้นที่แสดงดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

229

หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ หารือการจัดงาน “เชียงใหม่เมืองเทศกาล” (Chiang Mai Festival City) เปิดพื้นที่แสดงดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ ด้วยหัวใจและความร่วมมือของศิลปิน

บ่ายวันนี้ (30 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานเชียงใหม่เมืองเทศกาล (Chiang Mai Festival City) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการจัดงานเทศกาลสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในระดับสากล ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพลิกฟื้นสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้แทนสถาบันการศึกษา ร่วมประชุมหารือฯ และแสดงความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดงานเชียงใหม่เมืองเทศกาล พร้อมนำเสนอดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์​เมืองเชียงใหม่ ที่จะนำมาจัดแสดง

ในที่ประชุม นายเบน สวัสดิวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์ กงสุลอังกฤษ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานเชียงใหม่เมืองเทศกาล (Chiang Mai Festival City) ว่าจะเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นให้มีความต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน หรือ 30 วัน ในหนึ่งปี โดยดึงเทศกาลที่มีอยู่เดิมให้มาอยู่ในห้วงเวลาใกล้ ๆ กัน และจัดแสดงเติมเต็มในวันเวลาและพื้นที่ที่เหมาะสม ช่วยให้เมืองเชียงใหม่เต็มไปด้วยดนตรี สีสัน ศิลปะ วัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลางของเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมุ่งหวังให้การจัดงานเริ่มต้นจากหัวใจของศิลปิน โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการจัดพื้นที่แสดงผลงาน เพื่อทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีความเบิกบานเป็นที่รู้จัก ในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และให้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้อย่างทั่วถึง โดยกิจกรรมดังกล่าว มีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นทีมที่ปรึกษาหลักในการจัดงานด้วย

เบื้องต้นจะได้เริ่มวางแผนเปิดรับศิลปินทุกแขนง ทุกชาติพันธุ์​ ในห้วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 เพื่อให้เห็นข้อมูลว่าจังหวัดเชียงใหม่มีต้นทุนทางสังคมในด้านใดบ้าง จากนั้นจะได้มีการซักซ้อมและเตรียมงาน ก่อนที่จะจัดแสดงจริงในช่วงเดือนธันวาคม 2566

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments