องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี ขอเชิญร่วมงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

121

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี ขอเชิญร่วมงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนและประชาชนเกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสาระความรู้คู่ความเพลิดเพลินที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 โดยในปีนี้ จะจัดยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลิน ผ่านการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริง เสมือนเป็นนักธรณีวิทยาและนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รู้จักไดโนเสาร์แรพเตอร์ไทยชนิดใหม่สกุลใหม่ของโลก 3 สายพันธุ์ เพลิดเพลินไปกับการขุดค้นกระดูกไดโนเสาร์ ชมพาเหรด ไดโนแรพเตอร์และผองเพื่อน เกมส์ไดโนเสาร์ซ่อนแอบ ท้าประลองเต๋าแรพเตอร์ แต้มสีสร้างฝันพืชในจินตนาการ
นอกจากนี้ยังได้สนุกกับการเรียนรู้เรื่องพืชโบราณยุคดึกดำบรรพ์ วิวัฒนาการไม้กลายเป็นหิน วิวัฒนาการของพืชจากอดีตสู่ปัจจุบัน อีกทั้งเพลิดเพลินกับการค้นหาพืชโบราณที่อยู่คู่กับโลกเรามาหลายล้านปีที่ปัจจุบันยังหลงเหลือให้เห็นอยู่ภายในพื้นที่จัดแสดงและป่าธรรมชาติภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ปรง เฟิน สน หวายทะนอย หญ้าถอดปล้อง เป็นต้น รวมถึงการได้เข้าชมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนให้ความรู้ทางด้านพืช ธรรมชาติวิทยา ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับโลก ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อม ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงห้อง Museum 4D ที่ให้ประสบการณ์แปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจและความประทับใจที่ได้เข้าชม
นายสุวิทย์ โคสุวรรณ รองโฆษกกรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรธรณี

เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในธีม “ไดโนเสาร์แรพเตอร์ไทย ชนิดใหม่สกุลใหม่ของโลก 3 สายพันธุ์” ซี่งเป็นการจัดนิทรรศการครั้งแรกในประเทศไทย โดยนำตัวอย่างชิ้นกระดูกไดโนเสาร์ที่ขุดค้นได้ ทั้ง 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย

1) ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ (Phuwiangvenator yeamniyomi) ฉายา “จ้าวสายฟ้า” รวดเร็ว ดังสายฟ้า ไดโนเสาร์ กรงเล็บสังหารแห่งภูเวียง พบที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

2) วายุแรพเตอร์ หนองบัวลำภูเอนซิส (Vayuraptor yongbualamphuensis)
ฉายา “จ้าววายุ” ปราดเปรียว ดังสายลม ไดโนเสาร์ รูปร่างปราดเปรียว ว่องไว พบที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ จังหวัดหนองบัวลำภู

3) สยามแรพเตอร์ สุวัจน์ติ (Siamraptor suwati) ฉายา “จ้าวสลาตัน” ดุดัน ดังสลาตัน ไดโนเสาร์ กินเนื้อ ฟันฉลามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พบที่จังหวัดนครราชสีมา

พร้อมยกขบวนหุ่นจำลองไดโนเสาร์เสมือนจริงกว่า 20 ตัว มาจัดแสดงภายในงานอีกด้วย นอกจากนี้ กรมทรัพยากรธรณีได้เตรียมกิจกรรมไฮไลท์กับ “โชว์ไดโนเสาร์เดินได้” ซึ่งผู้ชมจะได้สัมผัสบรรยากาศตื่นตา ตื่นใจ เสมือนอยู่ในยุคไดโนเสาร์ จูราสสิกปาร์ค อีกทั้งเรียนรู้การขุดค้น สำรวจ และการอนุรักษ์ไดโนเสาร์

นอกจากนี้ กรมทรัพยากรธรณียังมีศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางด้านธรณีวิทยา และซากดึกดำบรรพ์ในภาคเหนือของประเทศไทย นั่นคือ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

แล้วพบกันในงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์

b8e3f1f690eea66502b08590e8682cb8.jpg
8da39b7334f36d055eca18d6d1de3973.jpg
0ab82c50978ab1f32aa93322cdb8d5e7.jpg
0ce36c380f4bbcd4e2c55aeedf70cd97.jpg
e1f181d5653f0bf30e20f2d3ac4eecbd.jpg
4b5aaad521f72ce84e9a94a38f46dbb1.jpg
40e5deeeb5273c327af9db26aceb648c.jpg
4fa181bf9007e9a8d5f77c1120b3376a.jpg
1418fdcc21f00a4729f8d3496a8e3b8d.jpg
2bd817294dee66e4de771d33f805b47c.jpg
cc83a706fb29d3fb21671e0cd34348ab.jpg
316ce01ff70272452010e54f0d81e992.jpg
7054c21de33d71824be1d2d92bf1ced1.jpg
0b425d76b87425287fcf36f5989ec7ae.jpg
c8569ea66dd3c517f89daf3196b22e44.jpg
d518f21f375ed341a86b26ed12337cb7.jpg
7544bf3bd108c3f2abc1d677467eea32.jpg
005fb669f1388cc224e2b01107ed00e7.jpg

Facebook Comments