แจ้งวางแผนการเดินทางในเชียงใหม่ ช่วงวันที่ 10-12 ส.ค. 62 นี้ เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวและมีกิจกรรมหลายจุด

4259

แจ้งวางแผนการเดินทางในเชียงใหม่ ช่วงวันที่ 10-12 ส.ค. 62 นี้ เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวและมีกิจกรรมหลายจุด

     แจ้งข้อมูลประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านได้วางแผนการเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 62 นี้ เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงหยุดยาว จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลายพื้นที่ ดังนี้
1. พิธีซ้อมรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 10-11 สิงหาคม
วันที่ 10 สิงหาคม ช่วงเช้า : ถ่ายรูปรวมที่วิทยาเขตหลัก ถนนห้วยแก้ว
วันที่ 10 สิงหาคม ช่วงบ่าย : กระจายซ้อมย่อยคณะตามสถานที่ต่างๆ ในเชียงใหม่ คือ
– หอประชุมใหญ่ มช. ถนนนิมานเหมินต์
– โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
– หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข้างวัดเจ็ดยอด
วันที่ 11 สิงหาคม ซ้อมรับรวมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
2. วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม ระหว่างเวลา 15:00-22:00 น. งาน White Market จะมีถนนคนเดินที่ซอยนิมมานเหมินท์ซอย 1
3. วันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2562 งานลานนาพฤกษาชาติ 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 38 ณ ข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตรงข้ามพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
4. วันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 งานมหกรรมวัฒนธรรม สล่าล้านนา ณ ข่วงประตูท่าแพ
ข้อมูล : PR Chiangmai