วันแรกคึกคัก! นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายงานตัวเข้าหอพัก 

610

วันแรกคึกคัก! นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายงานตัวเข้าหอพัก 

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มเปิดให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ทยอยรายงานตัวเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยเป็นวันแรก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีรุ่นพี่ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย มาคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่น้องๆ และผู้ปกครองอย่างอบอุ่น โดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้มารายงานตัวเข้าหอพักในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

91ac5a334d9a86c8309c31758c16ef1a.jpg
a2b13e650c74c81d434b5e8eac16c17f.jpg
158f9417a4e97a94735add1a2d06c3cf.jpg
6a8553f585994c9d6a72c61b11e26b40.jpg
ef5322281607097301ef2458b878fae7.jpg
5e1946d8bab88ee1278e94223eb33848.jpg
4c97e86a53aecf944b04937ae90c3a39.jpg
0e1b43678e2561dd211cf99f2d219460.jpg
ddb86351e6e0a5bf77bb93e19baca5d7.jpg
af95402934fe0119738e1bd3daa5aa2b.jpg
ed888798a354465f5193687fa27e3074.jpg
9e18e3b9daa0a0b718a8e0e975fec9cd.jpg
2c97cbd563caa1f84551f7da4341b091.jpg
83f945b3c64e822ecd066a6aebdb114a.jpg
1556a697242a24705d0f0526a8b9d186.jpg
b222616dbaa901023f7cdfb5d5467857.jpg
2cda574fb6580d4f89a9f6538694cd71.jpg
f6d9dd3408855eb11ef88ba8f9931d66.jpg