“บัวขาว” มาแล้ว! ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6190

พี่แม่โจ้ดุนะ น้องไหวเหรอ? “บัวขาว” มาแล้ว! ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     ร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ และทีมงาน Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ) ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ พร้อมหารือผู้บริหาร เรื่องการพัฒนา บัวขาว วิลเลจ ซึ่งเจ้าตัวตั้งใจจะทำเป็นรีสอร์ทเกษตรอินทรีย์

Facebook Comments