เชียงใหม่ จัดสรรชุดถังดักไขมัน 200 ชุด ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น นำไปติดตั้งแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงในคลองแม่ข่า

267

จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เตรียมจัดสรรชุดถังดักไขมัน ในรอบแรก 200 ชุด ให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น 4 แห่ง นำไปติดตั้งป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียไหลลงคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (31 พฤษภาคม 2565) ในการดำเนินการโครงการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่คลองแม่ข่า , การดำเนินโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียถนนระแกง-ประตูก้อม ระยะทาง 785 เมตร , โครงการปรับระดับคลองแม่ข่าใต้สะพานทางหลวงหมายเลข 11 บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลลานนา ถึงประตูน้ำเซนต์ปีเตอร์ , การแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การจัดการจัดเสีย , การก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน และการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

เบื้องต้นการดำเนินงานทุกโครงการมีความคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยมีเพียงบางจุดเท่านั้นที่มีอุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า ซึ่งขณะนี้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานในบางส่วน เพื่อให้สามารถแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ขณะที่ด้านการจัดการที่อยู่อาศัย พบว่ามีบ้านเรือนราษฎรที่ปลูกคร่อมคลองแม่ข่า จำนวนกว่า 139 ครัวเรือน โดยตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแผนที่จะย้ายครัวเรือนดังกล่าวออกจากพื้นที่ไปยังพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ แล้วปรับปรุงภูมิทัศน์คืนสภาพคลองต่อไป

ทั้งนี้ในส่วนของเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนถังดักไขมันจากกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ขอการสนับสนุนไปทั้งหมดจำนวน 1,000 ชุด เบื้องต้นได้รับการสนับสนุนมาในรอบแรก จำนวน 200 ชุด และล่าสุดได้รับสนับสนุนเพิ่มมาอีก 200 ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 ชุด โดยจะจัดสรรถังดักไขมันในชุดแรก จำนวน 200 ชุด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว , เทศบาลนครเชียงใหม่ , เทศบาลตำบลช้างเผือก และเทศบาลตำบลป่าแดด พื้นที่ละ 50 ชุด เพื่อนำไปติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือนที่อยู่ริมน้ำ ก่อนปล่อยระบายน้ำลงสู่คลองแม่ข่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียในคลองตั้งแต่ต้นเหตุ

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่