กระทรวงกลาโหมเผยแนวคิด เปิดพื้นที่ของกระทรวงกลาโหม ให้กลุ่มผู้เห็นต่างเข้ามาพูดคุย เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

195

กระทรวงกลาโหมเผยแนวคิด เปิดพื้นที่ของกระทรวงกลาโหม ให้กลุ่มผู้เห็นต่างเข้ามาพูดคุย เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65 พลเอกคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า มีแนวคิดจะ ‘เปิดพื้นที่ของกระทรวงกลาโหม’ ให้กลุ่มผู้เห็นต่าง ได้เข้ามาเพื่อพูดคุยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน โดยจะเชิญมาที่กระทรวง เพราะมองว่าปัญหาทุกอย่าง หากมีโอกาสได้พูดคุยกันและมีความเข้าใจกันแล้ว ทุกอย่างก็น่าจะไปได้ดีเพราะต่างก็เป็นคนไทยด้วยกัน และมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อประชาชน

“ดังนั้นเมื่อมีเป้าหมายเดียวกันแล้ว ทำไมจึงต้องมีปัญหาความขัดแย้งกัน ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือการพูดคุยทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน” พลเอกคงชีพกล่าว
โดยหากใครมีข้อสงสัยหรือข้องใจเกี่ยวกับกองทัพ สามารถสอบถามหรือชี้แนะได้ ตนยินดีให้เข้ามาพูดคุย อะไรที่ให้ข้อมูลได้ ก็จะให้ข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เพราะ เชื่อมั่นว่าความมั่นคงจะสำเร็จได้ ก็ต้องมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ซึ่งต้องมีทั้งความร่วมมือ มีส่วนร่วมด้วยและคิดทำร่วมกันก็จะเกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและสามัคคี