แถลงข่าว “งานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๒” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่)

130

ภาพบรรยากาศการแถลงข่าว การจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๒ ภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๒ ตามแผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่)

20220622165812_IMG_8419-min.jpg

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 เวลาประมาณ 16:00 น. ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่) ได้มีการจัดการแถลงงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๒ ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน..เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน” โดยร่วมจัดพร้อมกับงานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซ์โป (FTI EXPO ๒๐๒๒) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และนายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นพูดแถลงข่าวพร้อมกล่าวคำแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน LANNA EXPO 2022 ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ที่มีอัตลักษณ์ล้านนาและมีความหลากหลาย สามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล ซึ่งการจัดงานร่วมกับงานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซ์โป (FT EXPO ๒๐๒๒) ทำให้ได้รับประโยชน์จากกลุ่มผู้ประกอบการที่เดินทางมาร่วมงานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซ์โป (FTI EXPO ๒๐๒๒) จากทุกภาคของประเทศ จำนวนกว่า ๕๐๐ บริษัท คาดว่าจะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งสามารถเป็นช่องการสร้างโอกาส เชื่อมโยงด้านการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่ได้เป็นอย่างดียิ่ง ประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง มากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

๑. การแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้าและนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) จำนวน ๒๐๐ บูธ โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มสินค้า ดังนี้
(๑) กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง อาทิ สยามศิลาดล Siam Celadon เตาหลวงสตูดิโอ ลำปางบ้านเบญจรงค์ (เครื่องถ้วยเบญจรงค์) ไลฟ์ เฟอร์นิเจอร์ LIVE FURNITURE ของตกแต่งบ้านจากไม้ลำไย WASOO แผ่นผนังตกแต่งวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น
(๒) กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร อาทิ ศิรา สปา ลองกานอยด์ คลินิกแพทย์แผนไทยและกัญชาทางการแพทย์ เป็นต้น
(๓) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึกและอื่นๆ อาทิ ผ้าปักลายวิถีล้านนา เสื้อผ้าพื้นเมืองสมัยใหม่ ผ้าไหมยกดอกลำพูน (สินค้า GI) ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม (สินค้า GI) เป็นต้น
(๔) กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป อาทิ อาหารพื้นเมือง ไส้ถั่ว น้ำพริกหนุ่ม ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูป กาแฟเทพเสด็จ (สินค้า GI) หจก.ทองพูนฟูดส์ ผลไม้แปรรูป เป็นต้น
๒. Food Truck บริเวณ Zone P โซนอาหารและเครื่องสำหรับบริการลูกค้าที่มาเที่ยวชภายในงาน พร้อมจัดจุดรับประทานอาหาร
๓. นิทรรศการแสดงสินค้า (Pavilion) ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) มีการนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของตลาดยุคใหม่
๔. กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ทั้งแบบ Online และ offline ระหว่างผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานที่มีศักยภาพในการส่งออก กับ ผู้ประกอบการ (Buyer and Trader) เช่น ผู้ประกอบการ นักลงทุน บริษัทตัวแทนส่งออก ห้างสรรพสินค้า ผู้นำเข้าในต่างประเทศ เป็นต้น
๕. การแสดงจากศิลปินล้านนา อาทิ อ้อม รัตนัง น้องปฏิญญา ตู่ ดาราณี หนึ่ง เดอะสะล้อ เป็นต้น
๖. การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา แสดงถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
๗. กิจกรรมสินค้านาทีทอง – การประมูลไลฟ์สด ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อกระตุ้นการขายภายในงาน
๘. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปี ขึ้นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานได้อย่างทั่วถึงในทุกๆ กลุ่ม ทุกๆ ช่วงอายุ
๙. การแข่งขันส้มตำลำซิ่ง หรือส้มตำลีลา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในงานทุกๆ สายอาชีพ และทุกๆ กลุ่ม
๑๐. กิจกรรมลุ้นรับโชคทุกวัน เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าที่มาร่วมภายในงานและยังเป็นการส่งเสริมการขายกับให้ผู้ประกอบการภายในงาน อาทิ คูปองเงินสด เครื่องใช้ไฟฟ้า กระเป๋าช้อปปิ้ง เป็นต้น

#LannaExpo2022
#TheChangeofLife
#เปลี่ยน..เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน
#กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1

ประมวลภาพ :

20220622165800_IMG_8418-min.jpg

20220622181428_IMG_8503-min.jpg20220622171914_IMG_8434-min.jpg20220622172444_IMG_8445-min.jpg20220622172531_IMG_8446-min.jpg20220622173338_IMG_8453-min.jpg20220622174723_IMG_8476-min.jpg20220622175342_IMG_8477-min.jpg20220622175405_IMG_8478-min.jpg20220622180913_IMG_8481-min.jpg20220622181022_IMG_8488-min.jpg20220622181056_IMG_8489-min.jpg20220622181146_IMG_8492-min.jpg20220622181210_IMG_8493-min.jpg

20220622165056_IMG_8390-min.jpg

20220622165038_IMG_8387-min.jpg20220622165108_IMG_8391-min.jpg20220622165239_IMG_8396-min.jpg20220622165251_IMG_8397-min.jpg20220622165342_IMG_8401-min.jpg20220622165405_IMG_8403-min.jpg20220622165504_IMG_8407-min.jpg20220622165524_IMG_8408-min.jpg20220622165533_IMG_8409-min.jpg20220622165544_IMG_8410-min.jpg20220622165552_IMG_8411-min.jpg

20220622170552_IMG_8425-min.jpg20220622170602_IMG_8426-min.jpg20220622170613_IMG_8427-min.jpg20220622170622_IMG_8428-min.jpg