เชียงใหม่ ปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีกัญชา 18 ราย หลังมีการปลดล็อคกัญชา และมีผู้ต้องขังที่ได้รับประโยชน์พ้นจากคดีกัญชาอีก 35 ราย

102

เชียงใหม่ ปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีกัญชา 18 ราย หลังมีการปลดล็อคกัญชา และมีผู้ต้องขังที่ได้รับประโยชน์พ้นจากคดีกัญชาอีก 35 ราย

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 นายชานนท์ หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการความยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงจำนวนผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังคดีเกี่ยวกับกัญชา ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ เรือนจำอำเภอฝาง และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 พบว่ามีจำนวน 53 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความผิดประเภทครอบครอง และภายหลังที่มีการประกาศปลดล็อคกัญชา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ส่งผลให้มีผู้ต้องขังจำนวนดังกล่าว ได้รับประโยชน์จากการปลดล็อค โดยได้รับการปล่อยตัวจำนวน 18 ราย ส่วนอีก 35 ราย ได้รับประโยชน์พ้นโทษจากคดีกัญชา แต่ยังจำคุกในฐานความผิดอื่น

ทั้งนี้ เรือนจำ และทัณฑสถานฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังได้รับทราบถึงการปลดล็อคกัญชา ผ่านสื่อโทรทัศน์วงจรปิด บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในแดนขัง และจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ พร้อมดำเนินการจัดส่งคำร้องให้ผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับกัญชาเพื่อขอรับประโยชน์จากการปลดล็อค นอกจากนี้ ยังได้มีการบันทึกข้อมูลผู้พ้นโทษได้รับการปล่อยตัวจากคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชาในระบบรายงานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ/ผู้ถูกคุมประพฤติ (Care Support) เพื่อติดตามผู้พ้นโทษที่ได้รับประโยชน์ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสถานการณ์มีงานทำ และนำไปสู่การประสานงานให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษต่อไป

สำหรับข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งได้มีการสำรวจจำนวนผู้ต้องขังที่มีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาทั้งประเทศ พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 4,075 ราย ประกอบด้วย กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่กระทำผิดเกี่ยวกับกัญชาคดีเดียว จำนวน 2,339 ราย กลุ่มผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ความผิดเกี่ยวกับกัญชาคดีเดียว จำนวน 732 ราย กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับกัญชา แต่มีคดีความผิดฐานอื่นด้วย จำนวน 130 ราย และกลุ่มผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ที่มีกัญชาและคดีอื่นด้วย จำนวน 874 ราย โดยกลุ่มนักโทษเด็ดขาด ศาลจะปล่อยตัว และกลุ่มผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ศาจจะพิพากษายกฟ้อง ส่วนกลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับกัญชา แต่มีคดีความผิดฐานอื่นด้วย และกลุ่มผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ที่มีกัญชาและคดีอื่นด้วย จะไม่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ แต่ศาลจะแก้ไขหมายจำคุก ยกเลิกการบังคับโทษคดีความผิดเกี่ยวกับกัญชา

ข่าว – ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments